Skip to content

 

Vetenskapligt bibliotek

Håll dig uppdaterad om vår teknik
och utforska vår evidensbaserade forskning

Läs en introduktion på svenska, artiklarna läser du i originalutgåva, på engelska.

Kliniska studier    Kliniska riktilinjer    Nedsatt hörsel    Tinnitus

 

 

Artiklar om kliniska studier

Check My Fit hjälper användarna att sätta i hörapparaterna rätt

White paper, technology

ABSTRACT

Trots att hörapparatsanvändare sätter hörapparaterna i öronen regelbundet kan det vara en utmaning för många att få dem att sitta rätt i och på örat. Check My Fit är ett smartphone-baserat verktyg i ReSound Smart 3D-appen som är utformat för att användaren enkelt ska kunna kontrollera att hörapparaterna sitter rätt genom att ta en bild av örat. För att utvärdera användbarheten och de potentiella fördelarna med Check My Fit har vi genomfört laboratorie- och fältstudier. Vi fann då att Check My Fit i allmänhet är lätt att lära sig använda och att hörapparatsanvändare som tar hjälp av Check My Fit tenderar att få bättre resultat vad gäller placering än användare som inte använder verktyget. Check My Fit har potential att ge verkliga fördelar för nya användare som ska lära sig att sätta i sina hörapparater i öronen.

Läs mer

Förbättrad riktverkansstrategi med ny binaural beamformer leder till markant förbättring av talförståelse i buller

White paper

ABSTRACT

Hörapparater kan förbättra många aspekter av användarens livskvalitet, men att höra bra i buller är fortfarande ett område där användarna kan ha svårt. Riktmikrofoner i hörapparater kan hjälpa till, men de kan också störa användarnas förmåga att följa med i samtal eller hålla koll på omgivningen. Oönskad påverkan på ljudkvaliteten kan också vara en nackdel. Den filosofi som ReSound följer, Organic Hearing, är vägledande för en binaural strategi när det gäller att tillämpa riktverkan som tar hänsyn till hur hjärnan naturligt använder olika sätt att lyssna beroende på situation, liksom användare har olika preferenser för ljudkvalitet. Med ReSound OMNIA introducerar vi förbättrad riktverkansteknik och bättre kontroll av automatisk switching. I den här artikeln beskriver vi hur 360 All-Around och Front Focus kan ge häpnadsväckande 150 % förbättring av talförståelse i buller jämfört med äldre teknik, samtidigt som det fortfarande är möjligt att behålla en auditiv medvetenhet om omgivningen.

Läs mer

ReSound hörapparater ger flexibilitet i anpassningen

White paper

ABSTRACT

ReSound hörapparater är kända för sin naturliga, klara ljudkvalitet, tack vare Organic Hearing filosofin. Även om många användare föredrar och trivs med en standardanpassning av ReSound till Audiogram+, föredrar vissa audionomer att göra anpassaningar med andra preskriptionsmetoder. I den här artikeln visar vi hur noggrannheten i den första anpassningen till NAL-NL2 optimeras för att hjälpa audionomer att enkelt uppnå önskad anpassning.

Läs mer

Rumsuppfattning - Bättre ljudlokalisering direkt och fortsatt förbättring över tid

White paper, M&RIE

Ny forskning bekräftar att användare kan lokalisera ljud med 31 % högre noggrannhet när de börjar använda M&RIE, vilket ökar till 57 % efter 4 månaders användning. Jespersen et. al. (2021).

Läs mer

Vindbrus - Bättre komfort i blåsiga miljöer

White paper, M&RIE

ReSound ONE med M&RIE erbjuder 15 dB naturlig vindbrusreducering utan att minska förstärkningen och ger 33 % bättre ljudkvalitet, så att det blir behagligare att vistas utomhus. (Groth, 2020; Andersen et al, 2021).

Läs mer

En ny oberoende studie bekräftar att M&RIE gör hörandet mindre ansträngande

White paper, M&RIE

Resultaten från Hörzentrum vid Oldenburgs universitet visar att användning av M&RIE gör det mindre ansträngande att höra i olika typer av ljudmiljöer – med en kvantifierad fördel på 2,6 dB. För användaren kan detta frigöra energi och göra konversationer enklare. (Quilter et al 2021).

Läs mer

M&RIE hörtelefon föredras för ljudkvalitet och rumsuppfattning

White paper, M&RIE

RIE-hörapparater (bakom örat med extern hörtelefon) är idag en av de mest populära hörapparatsmodellerna. Tyvärr berövar placeringen av apparaternas mikrofoner användarna på naturliga signaler för rumsuppfattning. ReSound ONE bevarar dessa signaler tack vare M&RIE hörtelefonmodulen. Den placerar en mikrofon i användarens hörselgång tillsammans med hörtelefonen och gör det möjligt att fånga upp ljud i den mest naturliga positionen.

Denna artikel presenterar resultaten av två experiment som undersökte preferenser för ljudkvalitet och rumsupplevelse med mikrofonplaceringen hos M&RIE och traditionella RIE-hörapparater, samt kompensationsalgoritmer för ytterörat med inbyggda RIE-mikrofoner.

Läs mer

En mobilapp som underlättar kommunikation med patienter och vårdgivare inom hörselvård: Användbarhet och effekt på resultatet av användning av hörapparater

Tidskriftsartikel, forskningsstudie, finjustering på distans, appar

Ett fälttest på NAL med 30 erfarna brukare av hörapparater testade hörapparater och användbarheten av appen ReSound Smart3D och Assist fjärrtjänster, jämfört med fysiska besök på en klinik.

Samma initiala anpassningsprocess användes för alla deltagare, men endast 15 personer testade appen och Assist. Av dessa begärde 12 personer finjustering på distans, varav 11 patienter lyckades (92 %). Frågeformulär och slutintervjudata från 11 personer som framgångsrikt använt funktionen fann att appen, även om den inte är inte är perfekt, var lättanvänd och erbjöd ett bra sätt att få finjustering utförd.

Resultaten mättes 6 veckor efter anpassning via testning av taluppfattning i buller. APHAB och SADL visade ingen skillnad mellan patienter som använde appen/fjärrtjänsterna och de som gjorde fysiska uppföljningsbesök på kliniken.

Läs mer

Fälttestning – Test av ljudkvaliteten hos ReSound LiNX 3D

Tidskriftsartikel, forskningsstudie, ljudkvalitet

I det här fälttestet deltog 23 patienter som nyligen skaffat ReSound LiNX2 RIE-hörapparater hos en audionom och utrustats med ReSound LiNX 3D RIE-hörapparater.

De fick sedan använda de nya ReSound LiNX 3D-apparaterna i 4 till 6 veckor.

QuickSIN-resultaten var identiska mellan hörapparaterna, men den genomsnittliga nöjdheten med ljudkvaliteten mätt enligt SSQ12 och ”Hearing Aid Satisfaction Survey” var avsevärt högre för LiNX 3D jämfört med LiNX 2 i olika ljudmiljöer.

70 % av patienterna hade en uttrycklig preferens för ljudkvaliteten hos ReSound LiNX 3D och 65 % valde att betala 10 % mer jämfört med priset på LiNX2 för att uppgradera till LiNX 3D-hörapparater.

Läs mer

En oberoende studie visar att ReSound LiNX Quattro föredras för direkt ljudstreaming

White paper, Ljudkvalitet, trådlös streaming

Denna studie som genomfördes av ett oberoende laboratorium undersökte ljudkvaltitetspreferenser för ljud som streamades från iPhone till flera olika hörapparater i premiumsegmentet.

16 hörapparatbrukare utvärderade ljud av streamat tal och musik som spelats in från ReSound LiNX Quattro, LiNX 3D och fem olika hörapparater i premiumsegmentet.

Ljudinspelningarna anpassades för varje brukares hörselnedsättning. ReSound LiNX Quattro var den mest föredragna för både streamat tal och musik. ReSound LiNX 3D och ett annat fabrikat av hörapparat var något, men inte väsentligt, sämre än ReSound LiNX Quattro.

Aspekter av ljudkvalitet avseende ReSound-enheterna omfattar fullt dynamiskt omfång med tydliga detaljer, en balanserad mix av bas/diskant och avsaknaden av ett ”ihåligt” eller begränsat frekvensomfång.

Läs mer

Asymmetrier och anpassning med asymmetriskt riktade mikrofoner

Tidskriftsartikel, riktverkan, fältstudie

Denna studie undersökte prestanda och preferenser för asymmetriska riktverkansinställningar hos patienter med varierande SIN-förmåga. 28 män med symmetrisk SNHL – varav 16 hade symmetrisk SIN-förmåga i varje öra och 12 män som hade SIN-förmåga i vänster öra – ingick i studien.

Patienter med asymmetrisk SIN-förmåga fick sämre resultat på SIN-testerna än den symmetriska SIN-gruppen – och de asymmetriska riktverkansinställningarna påverkade deras SIN-resultat på ett annorlunda sätt jämfört med den symmetriska SIN-gruppen.

Däremot så påverkades inte SIN-gruppens ljudupplevelse i någon större utsträckning med asymmetrisk riktverkan jämfört med inställningar för omni-/riktverkan.

Detta tyder på att patienter med asymmetrisk SIN-förmåga fortfarande kan dra nytta av fördelarna som asymmetrisk riktverkan erbjuder. 

Läs mer

Resultaten av justering på distans är jämförbara med resultaten från fysiska besök

Tidskriftsartikel, teleaudiologi, appar, fältstudie

Fjorton teknikvana hörapparatsbrukare jämförde personliga fysiska besök med justering på distans i denna studie som gjordes av Hearing Center i Oldenburg, Tyskland.

Varje deltagare genomgick både en finjusteringssession på distans med ReSound Smart 3D och ReSound Assist och fysiska besök på kliniken under en period på 3 veckor.

Ordningen av varje finjusteringsbokning balanserades mellan deltagarna. Finjusteringsmetoden hade inte någon betydande inverkan på genomsnittliga SIN och IOI-HA-resultat som mättes vid varje besök.

Deltagarna klassade ReSound Assist som mycket användbart, både under den korta provperioden på 3 veckor och efter ytterligare 4 veckor för 10 deltagare som ägde egna kompatibla mobiltelefoner.

Läs mer

Utvärdering av modern extern mikrofonteknik

Tidskriftsartikel, externa mikrofoner, appar

Denna studie undersöker hur olika mikrofontekniker påverkar taluppfattningen i en simulerad klassrumsmiljö. 15 erfarna hörapparatsbrukare med svår till grav hörselnedsättning utrustades med ReSound LiNX2 hörapparater. 

Taluppfattningen i tyst miljö och en bullrig miljö med AzBio mättes med hjälp av enbart hörapparater, hörapparater + fixed-gain externa mikrofoner med rundupptagande (ReSound MiniMikrofon) och mikrofoner med adaptiv riktverkan (ReSound Multi Mic) och hörapparater + adaptiv förstärkning, mikrofonsystem med adaptiv riktverkan (Roger Touchscreen med Roger X mottagare).

Resultaten visade att alla externa mikrofoner presterade överlägset ensamma i buller och att det adaptiva förstärkningssystemet (Roger) presterade bäst i sämsta signal-/brusförhållanden medan båda adaptiva riktade mikrofoner rundupptagande Mini Mic i måttligare signal-/brusförhållanden. Dessa resultat kan hjälpa kliniker hitta den bästa lösningen för patienter med en bra balans mellan prestanda, bekvämlighet och pris. 

Läs mer

Tillförlitligheten av Real ear-gain i bakom-örat hörapparater med olika couplers i hörselgången

Tidskriftsartikel, Real ear-mätningar, öppen anpassning

Variationerna i Real ear-mätningar (REM) är ett faktiskt problem som kan påverka precisionen av och den praktiska verifieringen av anpassningen av hörapparater. Denna studie visar hur olika typer av hörapparatsanpassningar, inklusive den populära öppna anpassningen, kan påverka variationerna som man ser i REM.

Mätning av ingående förstärkning utfördes på 20 öron med 5 olika villkor – bakom-örat-modeller med standardslang och anpassade insatser, bakom-örat-modeller med tunn ljudslang med öppna och Tulip-domer och RIE med öppna och Tulip-domer – och 2 olika audionomer som mätte varje villkor två gånger.

Inga av variationerna i REM mellan de 2 testerna, 5 hörapparatsvillkoren och de 2 test-/nytestsessionerna konstaterades vara betydande. Detta visar att REM är tillförlitligt i öppna anpassningar, förutsatt att man noggrant följer REM-procedurerna, i synnerhet korrekt isättning av ljudslang.

Läs mer

Fältutvärdering av anpassning med mikrofoner med asymmetrisk riktverkan.

Tidskriftsartikel, riktverkan, fältstudie

Medan fördelarna med asymmetrisk riktverkan har demonstrerats i laboratoriemiljö, är syftet med denna fältstudie att fastställa hur lyssnare i verkliga situationer fungerar med en anpassning med asymmetrisk riktverkan. 

12 erfarna hörapparatsbrukare bar sina egna hörapparater (av olika fabrikat) i två balanserade försök i hemmamiljö – 1 program med bilaterala rundupptagande mikrofoner och 1 program med asymmetrisk rikverkan (1 öra omni, 1 öra riktat). De protokollförde användningen av hörapparaterna och lättheten graden av hörbarhet med varje mikrofonläge. 

Deltagarna indikerade bättre hörbarhet i ett symmetriskt läge, men det var endast i situationer där användning av en riktad mikrofon skulle vara förväntad. De visade ingen stark preferens för endera mikrofonläge, vilket innebar att deltagarna kunde dra nytta av det asymmetriskt riktade läget utan att påverka tillfredsställelsen i miljöer där rundupptagande läge (omni) vanligtvis är att föredra.

Läs mer

Ljudmiljöerna i vilka äldre patienter bär sina hörapparater: Lärdomar från dataloggning av ljudmiljöklassificering

Tidskriftsartikel, miljöklassificering, dataloggning, fältstudie

Denna observationsstudie undersökte akustiska miljöer som upplevs av äldre personer som använder ReSound hörapparater under en provperiod på 6 veckor och 13 månader.

De data som samlats in av hörapparaterna indikerade att äldre vuxna i genomsnitt tillbringade 60 % av sin tid i det tysta eller talsituationer med endast en samtalspart, vilket stämde väl överens med mätningar av sociala aktiviteter som genomfördes innan start av försöksperioden.

Undersökningen gav bevis på att miljöklassificeringen med hög precision kan identifiera de akustiska miljöer som patienterna vistas i på grund av den höga korrelationen av dataloggning som registrerats i både vänster och höger hörapparat hos varje lyssnare. Detta i sin tur bidrar till att säkerställa de automatiska ljudbehandlingsfunktionerna i hörapparaterna aktiveras i sina avsedda miljöer. 

Läs mer

Hur hörapparater med asymmetriskt riktade anpassningar påverkar taluppfattning

Tidskriftsartikel, riktverkan, taluppfattning

Asymmetrisk riktverkan utnyttjar både rundupptagande och riktade inställningar i diffusa ljudmiljöer för att förbättra hörbarheten av önskade ljud samtidigt som rumsuppfattningen bevaras. Denna studie undersöker hur olika tal- och bullerkonfigurationer kan påverka prestandan i ett program med asymmetrisk riktverkan.

Två bullerförhållanden testades – tal framifrån med diffust buller bakom brukaren och tal till höger om lyssnaren med diffust buller till vänster. Bilateral riktverkan var bäst vid tal framifrån, medan riktverkan mot ljudkällan var bättre än riktverkansläge mot talaren när tal kom från sidan.

Denna studie replikerar inte verkliga scenarier, utan visar på vikten av flexibilitet i asymmetriskt mikrofonläge. Medan det inte alltid visar största möjliga nytta, kan programmets förmåga att anpassa sig till olika mikrofonkonfigurationer hjälpa till att omfatta ett brett spann av dynamiska bullermiljöer.

Läs mer

Oberoende studie identifierar en metod för utvärdering av ljudkvalitet i hörapparater

Tidskriftsartikel, ljudkvalitet

Ljudkvalitet är en avgörande faktor för patienttillfredsställelse med hörapparater – men själva definitionen av ljudkvalitet är mycket subjektiv.

En ny metod för att bättre kunna bedöma ljudkvalitetsegenskaper hos hörapparater utvecklades av ett oberoende laboratorium. Brukare med hörselnedsättning utbildades att bedöma olika aspekter av ljudkvalitet, såsom naturlighet, mix av bas/diskant, ljudstyrka och distorsion.

Sedan utvärderade de tal och musik som spelats in från sex olika hörapparater i premiumsegmentet. ReSounds hörapparater topprankades för ljudkvaliteten i två generationer av hörapparatsprodukter.

Höga betyg för ljudkvaliteten var förknippade med höga nivåer av naturlighet och låga nivåer av distorsion.

Läs mer

 

Artiklar om kliniska riktlinjer

Hörselnedsättning hos vuxna: Vilken roll spelar allmänläkare

White paper, Mild hörselnedsättning, Sensorineural hörsel

Permanent sensorineural hörselnedsättning i vuxen ålder är ett av de vanligaste hälsoproblemen för äldre vuxna. Allmänläkare spelar en stor roll vad gäller äldre vuxnas hörselhälsa. Många diskuterar först hörselproblem med sin läkare och dessa patienter rapporterade att läkarens råd var den faktor som hade störst betydelse för om de gjorde något för att åtgärda sina hörselproblem, inklusive att prova hörapparater.

Läs mer

Verifiering av direktstreaming till hörapparater: En guide till den digitala lyssnarmiljön

Tidskriftsartikel, Real ear verification, Trådlös streaming, Smartphones

Sjukvårdstekniken blir alltmer integrerad i konsumentapparater och hörselvårdsteknik är inget undantag. När fler hörapparatanvändare drar nytta av att ansluta till en smartphone, har frågan om hur man säkerställer att streamat ljud är optimerat för en användares hörselnedsättning blivit viktigare än någonsin.

Det har dock funnits begränsad klinisk vägledning om hur man kan åstadkomma detta. I den här artikeln föreslår vi en ny metod för att verifiera hur förstärkningen av ljud som streamas direkt från en smartphone bör göras.

Läs mer

Vetenskaplig basis för förskrivning av inställningar för avancerade funktioner

White paper,

Undersökningsdata visar att audionomer sällan gör justeringar i avancerade funktionsinställningar, även om anpassningen av dessa inställningar kanske inte är optimal för en viss användare.

I det här dokumentet beskrivs en ny avancerad förstaanpassning i SmartFit och den vetenskapliga litteratur som utvecklingen av denna förskrivning bygger på.

Läs mer

Öppna lösningar – varför, hur och när

Tidskriftsartikel, öppen anpassning, anpassningsprotokoll

ReSound var en pionjär med  öppna anpassningar i samband med lanseringen av ReSound Air under 2003.

Den här artikeln diskuterar konceptet öppna anpassningar och förklarar bakgrunden till öppna anpassningar.

Vi diskuterar skälen till att utveckla en öppen anpassning, såsom minskad ocklusion, förbättrad komfort samt hur man åtgärdar problem i samband med öppen anpassning.  

Läs mer

Hur ska moderna hörapparater programmeras för verifiering med REM?

Tidskriftsartikel, Real ear-verifiering

Real ear-mätningar (REM) är en viktig del av verifiering av anpassning av hörapparater. Den här artikeln diskuterar hur stimulanstyp och hörapparatsinställningar kan påverka REM-resultaten.

Pilotmätningar av data från tre hörapparater visade att när talstimulans såsom ISTS används för REM, kunde hörapparatfunktioner för vardagliga hörprogram förbli aktiverade och ge en mindre effekt än 2 dB på REM-resultaten.

Rena toner eller talformat buller, å andra sidan, orsakade skillnader i resultaten beroende på vilka funktioner som var aktiverade och hur länge stimulansen varade. Denna variabilitet berodde även på hörapparatsfabrikat. 

Läs mer

Använda en extern mikrofon för att låta patienter utöva sina favoritaktiviteter

Tidskriftsartikel, exerna mikrofoner 

Externa mikrofoner är en robust och kostnadseffektiv metod för att maximera taluppfattningen i bullriga miljöer, men det är inte alltid tydligt hur man bäst använder denna teknik i vardagliga situationer.

Denna artikel diskuterar aktuella bevis till fördel för användning av extern mikrofon. Dessutom ges tips för att hjälpa patienterna att få mesta möjliga nytta från extern mikrofoner i restauranger, bilar, föreläsningssalar, gudstjänstlokaler och gruppmöten. 

Läs mer

Enkla sätt att integrera hjälpmedel på kliniken

Tidskriftsartikel, trådlös streaming, fjärrmikrofoner, teleaudiologi, appar

Denna artikel summerar de olika sätt som hjälpmedel kan förbättra patienters anpassningar, bland annat trådlösa tillbehör, appar och tjänster för finjustering på distans.

Bevis på fördelarna som denna teknik erbjuder presenteras, samt praktiska tips för demonstration och införlivning av tekniken i patientens anpassning .

Läs mer

Kognitiv forskning om hörsel: Vägen till implementering av funktioner i hörapparater

Tidskriftsartikel, kognition, riktverkan, rumsupplevelse

Signalbehandlingen i hörapparater bör stödja hjärnans naturliga funktioner.

Detta dokument beskriver två signalbehandlingsfunktioner – Binaural riktverkan och Spatial Sense – som är avgörande för att ge brukaren en realistisk ljudbild med hänsyn till processorkraft och kognition.

Läs mer

Evolutionen av riktverkan: Har utvecklingen gett brukare av hörapparater större nytta?

Tidskriftsartikel, riktverkan, externa mikrofoner

Denna artikel diskuterar historiken av riktade mikrofoner i hörapparater och hur varje generation av teknik bygger in komplexitet från tidigare tillämpningar.

Även om mycket ny teknik har implementerats sedan publiceringen av denna artikel, så ger den en bra överblick av mångfalden av kommersiellt tillgängliga riktade lösningar och ger tips för användning av varje typ av riktverkansläge i hörapparatsinställningar för patienter.

Läs mer

Vart tar tiden vägen? Lärdomar från patientbokningar på en stor hörselklinik

Tidskriftsartikel, teleaudiologi, appar

Audionomer kan få värdefulla insikter i den tid de tillbringar med patientbokningar varje dag, men de flesta kliniker har inte möjlighet eller kapacitet att analysera denna information. I denna artikel undersöks anonymiserad patientinformation från över 80 000 patienter på en stor hörselklinik under en period på 9 år.

Nästan 30 % av tidsbokningarna gällde finjustering, varav nästan alla sessionen tog mindre än 30 minuter eller mindre att slutföra. De flesta läkare och patienter vet däremot att den totala tidsåtgången för 30 minuter på kliniken är mycket större pga. vänte- och restider.

Insikter som dessa, tillsammans med lösningar för ökad effektivitet och bekvämlighet kan hjälpa andra audionomer effektivisera sina egna metoder.

Läs mer

Teleaudiologi: Vän eller fiende iden konsumentinriktade hörselvården? Avsnitt 1: Fjärrtjänster är ett komplement till hörselvård

Tidskriftsartikel, teleaudiologi

Vårdbranschen har förändrats under de senaste åren och patienterna agerar mer som konsumenter än någonsin tidigare. E-vårdslösningar har till del utvecklats på grund av detta skifte, men det kan vara svårt att avgöra hur dessa verktyg kan implementeras i hörselvården.

Denna artikel diskuterar hur e-vård sannolikt kommer att påverka hörselvården och möjliga sätt på vilka dessa verktyg kan hjälpa kliniker erbjuda patienterna bästa möjliga vård.

Läs mer

Teleaudiologi: Vän eller fiende i den konsumentinriktade hörselvården? Avsnitt 2: Verka för bättre anpassning efter önskemål och effektivitet

Tidskriftsartikel, teleaudiologi, appar

E-tjänster kan öka patienttillfredsställelsen med hälsovården och även inom hörselvården.

I det här dokumentet beskrivs nya e-vårdsverktyg, bland annat fjärrtjänsten ReSound Assist som finns tillgänglig i mobilappen ReSound Smart 3D. Bevis som stödjer användningen av audionomtjänster på distans (e-tjänster) behandlas också.

Läs mer

Elektroakustisk utvärdering av ReSound extern mikrofon med Otometrics Aurical HIT

White paper, Externa mikrofoner, Real ear-verifiering

Den här undersökningen visar hur ReSounds externa mikrofoner kan verifieras genom elektroakustisk mätning. Instruktioner steg för steg utvecklades baserat på riktlinjer framtagna av AAA och AHSA för verifiering av FM-system.

Läsarna får information om verifieringstransparens, SNR-fördelar och maximal uteffekt via Otometrics Aurical HIT. Toleranser för varje mätning och förslag på justeringar diskuteras också.

Läs mer

Vad ingår i en anpassning? En undersökning av preskriptionsmetod

Tidskriftsartikel, anpassningsprotokoll, Real ear-verifiering

Metoder för anpassning och finjustering av hörapparater har utvecklats av ett flertal experter inom området, men mycket lite har diskuterats om en ”anpassningsfilosofi” – den mer personliga aspekten av hörselvård som formas av audionomens erfarenhet och varje patients personliga behov.

Denna artikel undersöker koncept inom preskriptionsmetod och hur audionomer kan utveckla egna patientorienterade modeller samt hur de kan påverka anpassning av hörapparater.

Läs mer

Varför stämmer den simulerade displayen i anpassningsprogrammet inte överens med den faktiska utsignalen till patientens öra?

Tidskriftsartikel, anpassnings, Real ear-verifiering

Visningen av förstärkningen eller utsignalen stämmer inte nödvändigtvis överens med den faktiska utgångssignalen till patientens öra.

Detta beror delvis på Coupler Response for Flat Insertion Gain (CORFIG), som omvandlar Coupler-förstärkningen till simulerad Real ear-förstärkning samt problem med att skapa ett ”genomsnittligt” öra i anpassningsprogrammet.

Detaljer om effekterna av dessa och andra variabler på simulerade Real-ear vyer diskuteras.

Läs mer

Artiklar om hörselnedsättning

Hur hörselnedsättning påverkar våra patienter

White paper, Social känslomässig påverkan, Yrkesmässig påverkan, Kognitiv påverkan, Ensidig hörselnedsättning.

Nedsatt hörsel kan ha betydande påverkan på patienter. Det betyder konsekvenser för individers sociala, funktionella och psykologiska välbefinnande. Att öka medvetenheten inom vård- och omsorg, hos patienter och i samhället är avgörande för att identifiera hörselnedsättning, förbättra utbildning om förebyggande, minska stigmatiseringar och hjälpa till med att utveckla teknologier som förbättrar hörsel och kommunikation.

Läs mer

Ögonblicksbild av Covid-19:s inverkan på personer med hörselnedsättning i Chicago, Illinois och Köpenhamn, Danmark

Tidskriftsartikel, Kliniska studier, Social- och emotionell hälsa, Tinnitus

Covid-19 har påverkat kommunikationen för personer med hörselnedsättning. I den här studien undersökte vi effekten av Covid-19-pandemin i februari 2021 hos 294 hörselskadade vuxna boende i storstadsområdena Köpenhamn, Danmark (CPH) och Chicago, Illinois (CHI).

Deltagarna ombads att bedöma sitt tillstånd inom fem områden: hörsel och hörapparater, tinnitus, kommunikation, beteende och sinnesstämning. Deltagare med sämre hörsel rapporterade störst svårigheter vad gäller att kommunicera med andra som bär munskydd och en större påverkan känslomässigt, oavsett ålder eller var de bodde.

Läs mer

Evolutionen i ReSounds binaurala hörselstrategi: All Access Directionality och Ultra Focus.

White paper, Evolutionen av ReSounds binaurala hörselstrategi: All Access riktverkan och Ultra Focus.

Vuxna hörapparatsanvändare använder sina hörapparater i en mängd olika akustiska miljöer - den större delen i mindre komplexa miljöer. Deras preferenser och hörselbehov varierar också och därför är det viktigt att tillhandahålla bästa möjliga hörupplevelse i alla typer av vardagssituationer. ReSound ONE introducerar innovativa All Access Directionality för att hjälpa användare höra bättre i alla ljudmiljöer. All Access Dirctionality lägger till avancerad ny riktverkansteknik till den evidensbaserade binaurala metoden för riktverkan som ReSound var först på marknaden med. Dessutom kan användaren aktivera Ultra Focus för att höra bättre vid konversationer – särskilt i bullriga miljöer där extra hjälp kan behövas.  

Läs mer

En innovativ RIE med mikrofon i örat låter användaren ”höra med egna öron”.

White paper,  En innovativ RIE med mikrofon i örat låter användaren ”höra med egna öron”.

RIE-modellen har erövrat hörapparatsmarknaden. Att RIE är så populär är fullt förståeligt. Modellen är robust, diskret att bära och erbjuder mängder av finesser och funktioner. En betydande nackdel med RIE är att mikrofonerna befinner sig på en onaturlig plats för att leverera ljud till örat. Som ytterligare ett exempel på hur ReSounds Organic Hearing-filosofi inspirerar till innovationer som imiterar och bevarar naturliga hörselprocesser, kan ReSound ONE RIE hörapparaten utrustas med M&RIE. Denna innovativa hörtelefonmodul innehåller en mikrofon som gör att att ljudet kan uppfångas och formas naturligt med hjälp av användarens öronanatomi, med en mikrofon placerad i hörselgången. Resultatet är alla användare kan få fördelarna av en RIE-modell med den mest naturliga ljudkvaliteten.

Läs mer

Undersökning av tonåringars tillgång till och användning av tekniska hörhjälpmedel

Tidskriftsartikel, pediatrik, extern mikrofon, trådlös streaming

Barn med hörselnedsättning har nytta av tekniska hjälpmedel såsom trådlösa externa mikrofoner både i och utanför klassrummet.

När barnen så småningom blir tonåringar upplever de allt mer problematik i samband med användning av extern mikrofonteknik.

Det här dokumentet diskuterar hur vårdgivare kan göras uppmärksamma på svårigheterna och diskuterar hur dagens digitala trådlösa teknik kan bidra till att övervinna dem.

Läs mer

Smart Hearing för personer med svår till grav hörselnedsättning

White paper, Svår till grav hörselnedsättning, fallstudier

Hörapparaten ReSound ENZO 3D utvecklades för att uppfylla behoven hos patienter med svår till grav hörselnedsättning.

Den är en del av ett produktekosystem som omfattar trådlösa tillbehör, ReSound Assist finjustering på distans och kompatibilitet med Cochlea CI-implantat.

Dokumentet presenterar tre brukare av ReSound ENZO 3D och illustrerar hur vissa aspekter av denna unika hörapparat har berikat deras liv.

Läs mer

En innovativ och kostnadseffektiv metod för trådlösa externa mikrofoner i skolor

Tidskriftsartikel, pediatrik, fjärrmikrofoner

Klassrumsmiljöer har ofta höga bullernivåer, eko och långa avstånd till personen som undervisar. Det betyder många nackdelar för elever med hörselnedsättning jämfört med normalhörande elever.

ReSound Multi Mic är en unik lösning som uppfyller behoven hos elever och lärare och samtidigt fungerar som en prisvärd lösning utanför klassrummet.

Den kan användas fristående eller integreras med befintlig FM- eller DAI-utrustning, såsom Roger Universal Receiver.

Lösningar för implementering av Multi Mic diskuteras.

Läs mer

Måttlig hörselnedsättning: Många behov i samband med måttlig hörselnedsättning

Tidskriftsartikel, anpassning, måttlig hörselnedsättning

Patienter med måttlig hörselnedsättning har unika behov.

De utgör en mångsidig grupp som kan uppleva betydande problem med att kommunicera i buller eller som kanske inte ens är medvetna som sin hörselnedsättning.

Behandlingen av denna typ av patient kräver att man hanterar förväntningarna, undersöker graden av hörselnedsättning och förstår de förstärkningsalternativ som fungerar bäst för dem. 

Läs mer

Utvärdering av en trådlös fjärrmikrofon för brukare av bimodala Cochlear-implantat

Tidskriftsartikel, fjärrmikrofoner, Cochlear, bimodala brukare

Bimodala CI-brukare kan dra nytta av en fjärrmikrofon i bullriga miljöer men kunde tidigare endast bara streama ljud till det ena örat.

Nu kan ReSound Multi Mic streama ljud till båda öronen via hörapparaterna och Cochlear CI.

Denna undersökning av nyttan med fjärrmikrofoner och bimodal streaming visade CI-patienter fick betydande SIN-fördelar genom att använda en fjärrmikrofon med sina CI-enheter och streaming av signalen till båda deras CI-enheter och hörapparater.

I genomsnitt upplevdes en fördel på 2 dB i bimodalt läge. 

Läs mer

Jämförelse av olika anpassningsmetoder för hörapparater hos användare av Bimodal Cochlear implantat

Tidskriftsartikel, Audiogram+, preskriptionsmetod, Real ear-verifiering, riktverkan, Cochlear implantat, Bimodal användare

Denna studie visar hur preskriptionsmetoden kan påverka resultaten hos bimodal-patienter.

Bimodal Cochlear CI-brukare utrustades med ReSound Enzo enligt två tekniker för balansering av ljudstyrka – bredband och smalband – och två preskriptionsmetoder – Audiogram+ och NAL-NL2.

Genomsnittlig REAG visade ingen signifikant skillnad i förstärkningen efter att alla inställningar hade gjorts.

Preskriptionsmetoden påverkade inte heller taluppfattningen i tysta eller bullriga miljöer, brus eller rumsupplevelsen, men patienterna upplevde avsevärda fördelar vid taluppfattning i buller jämfört med bimodal anpassning kontra endast CI.

Läs mer

Effekten av riktverkan på hörbarheten av ljud i miljön för varierande grader av hörselnedsättning

Tidskriftsartikel, riktverkan, svår till grav hörselnedsättning 

Riktade mikrofoner har länge använts i hörapparater för att förbättra talförståelsen i buller, men implementeringen av riktade mikrofonlägen kan vara vitt skilda och sannolikt ha olika effekt på brukarna. Denna studie undersöker hur ReSound Binaural riktverkan III – som utvecklats för att utnyttja både rundupptagande och riktade mikrofoner i buller – påverkade SIN-ljuduppfattningen jämfört med 2 andra binaurala riktverkansfunktioner som finns tillgängliga från andra tillverkare. 

10 lyssnare med måttlig hörselnedsättning och 7 med svår till grav hörselnedsättning utrustades med hörapparater från tre olika tillverkare och utförde en adaptiv SIN-uppgift med tre lyssningsaktiviteter – tal framifrån, från sidan och bakom lyssnaren. Binaural riktverkan III utklassade de två andra tillverkarna när talljudkällan var antingen på sidan om eller bakom lyssnaren. En tillverkare som erbjuder binaural riktverkan hade bättre resultat än ReSound men endast för användare med måttligt nedsatt hörsel.

Läs mer

Fördelarna av taluppfattning för FaceTime

Tidskriftsartikel, trådlös streaming, telefonanvändning, svår till grav hörselnedsättning

När MFi för streaming direkt till hörapparater först blev tillgängligt blev även möjligheten för patienter att dra nytta av  telefonsamtal via FaceTime också en verklighet. Detta försök visar hur olika telefonsamtalsmetoder kan påverka rtaluppfattningen för lyssnare med hörselnedsättning.

15 lyssnare med svår till grav hörselnedsättning fick prova att ringa samtal i en bullrig miljö ljud via en akustisk telefon genom en trådlös TelefonClip+ enhet och genom MFi-direktstreaming med och utan FaceTime. Ensidig kontra bilateral streaming undersöktes också. Streaming av telefonsamtal via Facetime i stället för endast akustiskt förbättrade kraftigt taluppfattningen i buller, liksom bilateral streaming kontra ensidig.

Den visuella hjälpen via FaceTime gav också många fördelar och var i genomsnitt 23 % bättre än enbart ljud, även vid ensidig streaming.

Läs mer

 

Artiklar om tinnitus

Audionomer och Tinnitus

Tidskriftartikel, Tinnitus

Den här artikeln granskar arbetet med tinnitusbehandling och hur audionomer kan säkerställa bästa behandling för tinnituspatienter. Förslag på en standardiserad och evidensbaserad behandling diskuteras.

Läs mer

Långsiktiga fördelar med Tinnitus Brusgenerator (TSG): Undersökning av användning under 18 månader

White paper, tinnitus, fallstudier

Tre patienter med måttlig till svår tinnitus utrustades med ReSound Tinnitus Brusgenerator (TSG), i kombination med ljudterapi och rådgivning. Svårighetsgraden och medvetenheten om deras tinnitus mättes före anpassning och sedan efter 6 och 18 månader. Alla tre patienter upplevde en väsentlig minskning a tinnitus efter anpassning med ReSound Brusgenerator.

Läs mer

Tinnitusbehandling i den digitala tidsåldern: Effektiviteten av ReSound Relief

Tidskriftsartikel, tinnitus, app, kliniska studier

Det här dokumentet beskriver appen ReSound Relief i detalj samt den exklusiva funktionen Min Relief. Sedan början av 2019 har appen laddats ner fler än 300 000 gånger, med över 50 000 aktiva användare per månad. Det finns för närvarande pågående studier av appen ReSound Relief och indikationer på att appen effektivt minskar verkningarna av tinnitus redan inom 3 månader när appen används som del av ett tinnitusbehandlingsprogram.

Läs mer

Provresultat av ReSound Relief app

White paper, tinnitus, app, kliniska studier

Appen ReSound Relief har utvecklats för ultimat anpassning och användbarhet för tinnituspatienter med eller utan hörapparater. Det är viktigt att appen är lättanvänd för såväl patienter som kliniker som vill kunna komplettera tinnitusbehandlingen. 53 audionomer som behandlar tinnitus fick i uppgift att utvärdera ReSound Relief utifrån dess fördelar för patienterna, flexibiliteten att uppfylla olika patienters behov, användarvänlighet och hur sannolikheten av att de skulle rekommendera appen. Alla 4 punkter fick höga betyg av audionomerna och resultaten ligger i linje med resultaten för ReSound Brusgenerator som gjorts i en tidigare undersökning.

Läs mer

Tinnitusbehandling på Veterans Affairs med hjälp av ReSound Brusgenerator: En klinisk studie

White paper, tinnitus, kliniska studier

61 audionomer på Veterans Affairs ombads att göra en enkät om flexibiliteten, användarvänligheten och fördelarna med ReSound Tinnitus Brusgenerator. Det genomsnittliga betyget för ReSound Tinnitus Brusgenerator visade att funktionen var lättanvänd, flexibel och uppfyllde patienternas behov. 83 % av audionomerna rapporterade att deras patienter visade en signifikant förbättring med enheten, medan 62 % rapporterade att ReSound Tinnitus Brusgenerator fungerade bättre än andra tinnitusprodukter som de hade provat.

Läs mer

ReSound tinnitusbehandling: Driva en framgångsrik tinnitusklinik

White paper, Tinnitus, app, anpassningsprotokoll, kliniska riktlinjer

Det här dokumentet beskriver hur audionomer kan utveckla en framgångsrik tinnitusklinik. Steg-för-steg-protokoll och verktyg som behövs för att bedöma och behandla tinnitus presenteras tillsammans med tips för framgångsrik behandling och marknadsföring av dina tjänster.

Läs mer

ReSound tinnitusbehandling: och ReSound Relief

White paper, Tinnitus, kliniska studier

ReSound Relief har potential att nå många tinnitusdrabbade som inte genomgår någon behandling eftersom det är ett lågkostnadsalternativ som enkelt kan laddas ner. Vi kan dra fördel av de många användare som redan använder appen genom att samla kunskaper om hur användarna interagerar med appen och vilka fördelar de får. Det här dokumentet beskriver hur appen ReSound Relief samlar in och analyserar anonymiserade användardata.

Läs mer