Skip to content
Handslag

Integritetspolicy

 

 

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy förklarar hur GN Hearing behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i samband med GN Hearings insamling, bearbetning och lagring av dina personuppgifter. Om du har fått ett specifikt sekretessmeddelande från GN Hearing (till exempel när du använder GN Online Services) ber vi dig att läsa igenom detta meddelande för den specifika informationen som är relaterad till lösningen du använder.

Din personliga integritet är viktig för GN Hearing. GN Hearing värnar om din integritet och principerna för utlämnande och etiskt bruk av personuppgifter. GN Hearing respekterar dina integritetspreferenser. Om du delar personuppgifter med GN Hearing kommer uppgifterna att hanteras i enlighet med denna policy. GN Hearings integritetspolicy omfattar GN Hearings webbplats(er) och appar. GN Hearing uppmuntrar dig att läsa denna integritetspolicy i sin helhet.

 

Personuppgiftsansvarig

I denna integritetspolicy syftar ”GN Hearing”, ”vi”, ”oss” och ”vår” på GN Hearing A/S (ett bolag registrerat i Danmark som äger varumärkena Resound, Beltone och Interton). Som personuppgiftsansvarig kommer GN Hearing att säkerställa att dina personuppgifter samlas in och används i enlighet med gällande europeisk lagstiftning om dataskydd.

Vi ingår i en företagskoncern (”vår koncern”) som omfattar affärsenheter i flera länder, vilket framgår på våra webbplatser www.resound.com, www.beltone.com och www.interton.com.

Våra kontaktuppgifter är:

GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Danmark
Reg.nr 55082715
Tfn +45 457 511 11

 

Dataskyddsansvarig

Om du har frågor eller synpunkter om dataskydd är du välkommen att kontakta dataskyddsansvarig (Data Protection Officer – DPO) via det här formuläret eller telefon +45 457 500 00.

 

Personuppgifter som vi samlar in

Vid hänvisning till ”personuppgifter” i denna policy avser vi information som är relaterad till dig och gör det möjligt för oss att identifiera dig, antingen direkt eller i kombination med annan information som vi har tillgång till. Dina personuppgifter kan exempelvis omfatta ditt namn, dina kontaktuppgifter, information knuten till köp eller information om hur du använder våra webbplatser och våra appar eller hur du interagerar med oss.

Vi samlar till exempel in dina personuppgifter när du använder våra webbplatser, appar, tjänster eller när du kontaktar oss.
De uppgifter vi samlar in
Vi kan samla in och bearbeta följande kategorier av information om dig:

A) Kontaktuppgifter
När du gör ett hörseltest online eller söker en audionom nära dig kan vi komma att be om ditt namn, telefonnummer och din e-postadress för att kunna kontakta dig. Om du registrerar ett användarkonto på vår webbplats/när du köper våra produkter ber vi också om din adress för att kunna skicka produkterna till dig.

B) Hörseltest
För att kunna genomföra hörseltest, kontakta dig via någon kommunikationskanal (telefon, e-post, brev osv.), för att diskutera testresultat, hörselvård, undersökningar och boka tid för hörseltest, kommer vi be om ditt medgivande för att samla in och bearbeta dina kontaktuppgifter och resultatet av ditt hörseltest. Medgivandet kommer även att omfatta rätten att dela uppgifterna med din audionom.

C) För att kunna tillverka, leverera och reparera hörapparater kan vi komma att registrera information som serienummer, anpassning/inställningar, audiogram och kontaktinformation om dig, om den tillhandahålls av dig eller en audionom.

D) Användar-ID och lösenord
Ger dig tillgång till dina profilområden i våra webbutiker eller andra digitala applikationer (på webbplatser).

E) De kommunikationer du utbyter med oss via bland annat e-post, brev, telefonsamtal, meddelanden eller vår chattservice
Används för att rapportera och svara på problem och förfrågningar av alla slag. Används även för att distribuera information om GN Hearings produkter och tjänster.

F) Information om betalningar
Vid köp av produkter på GN Hearings webbplatser samarbetar vi med externa betaltjänstleverantörer. Vi har inte åtkomst till dina betalningsuppgifter. Vi hänvisar dig till betaltjänstleverantörens integritetspolicy.

G) GN Hearings IP-rapportering
GN Hearing använder din IP-adress (Internet Protocol) för att övervaka trafiken på webbplatsen och felsöka problem på våra servrar. Vi använder inte IP-adresser för att identifiera användare personligen.

H) Användning av datacookies
Vänligen se vår policy för cookies. Vår policy för cookies finns att läsa på våra webbplatser.

I) Appar

När du laddar ner och använder en app kan GN Hearing samla in enhetsspecifik information, till exempel enhetens unika enhets-ID, vilken typ av mobilenhet du använder, mobilenhetens IP-adress, Bluetooth-namn, Bluetooth Mac-adress och ditt mobila operativsystem.

Appar för användning med trådlösa hörapparater:

I allmänhet samlar GN Hearing in aggregerad och anonymiserad data från alla aktiva appanvändare genom att analysera hur appens funktioner i allmänhet används. Informationen kan till exempel handla om hur mycket en viss funktion används och när funktionen typiskt aktiveras. Vi kan även se om volymreglaget används av de flesta användare, men vi kan inte se din personliga användning av volymreglaget.
Vissa av våra appar låter dig ta emot firmware-uppdateringar, hörapparatinställningar från audionomen och kundservicetjänster för att kunna få ut det mesta av dina hörapparater. Om så är fallet kommer vi att be om ditt medgivande när du installerar appen. Appen är ett tillval som ger dig fördelen och flexibiliteten att ta emot firmware-uppdateringar, men det innebär också att vissa av dina personuppgifter måste behandlas på det sätt som beskrivs i nedan. Genom att använda appen tillåter du oss att få tillgång till och behandla informationen om dig nedan och din användning av appen. Hörapparatens serienummer, hårdvarans identifieringsnummer och programvaruversion, hörapparatens brukstid, enhetens typinformation och teknisk logginformation och platsuppgifter (när du har godkänt GPS-baserade tjänster).
För att kunna ta emot hörapparatinställningar från din audionom måste du kontakta din audionom och underteckna ett medgivande. Vi hänvisar dig till integritetsmeddelandet som du fick när du gav ditt medgivande för finjusteringstjänster på distans.
Om du återkallar ditt medgivande kommer du inte att kunna ta emot firmware-uppdateringar till din hörapparat via appen. Om du återkallar ditt medgivande att motta finjustering på distans kommer du inte att kunna använda denna tjänst. Om du använder platstjänsten är du fri att slå av plats- och GPS-funktionen på din mobila enhet när som helst och förhindra insamling och behandling av informationen.

Vissa av våra appar har funktioner som kräver att du tar bilder av dig själv och dina hörapparater. Dessa funktioner förlitar sig på ansikts- och objektigenkänningstekniker och används i syfte att säkerställa en bra passform och ljudupplevelse. Bilderna lagras endast lokalt i appen och nås eller används inte av GN Hearing och delas inte heller med tredje part. Bilderna kan raderas direkt i appen eller helt enkelt genom att avinstallera appen från din telefon.

Appar för användning utan behov av hörapparater:

Med vissa av våra appar kan du abonnera på funktionalitet, till exempel för att skapa en egen plan för hantering av tinnitus. Inga personuppgifter utöver vad som nämns ovan i detta avsnitt I (enhetsspecifik information) behandlas i detta avseende.

Betalning för abonnemangsbaserade appar hanteras antingen via Apple Appstore och ditt iTunes-konto eller via ditt Google Play Store-konto – GN Hearing har inte tillgång till din betalningsinformation. Vi hänvisar dig till betaltjänstleverantörens personuppgiftspolicy.

J) Ytterligare personuppgifter som vi samlar om dig som audionom eller affärspartner.

Utöver ovanstående samlar vi information från affärsrelaterade interaktioner som vi planerar att ha eller har haft med dig som audionom eller affärspartner. Vi samlar in och bearbetar endast den information som krävs för att kunna kontakta och/eller följa upp med dig för att upprätthålla det yrkesmässiga förhållandet och leverera den överenskomna kundservicenivån.

Vi kan samla in och bearbeta följande kategorier av information om dig som audionom eller affärspartner:

a) Kundrelationer och servicehantering

För yrkesmässig hantering av våra kund- och partnerrelationer registrerar vi datum, kontaktuppgifter, syfte och överenskomna resultat av möten och evenemang med kunder och partners. Dessutom lagrar vi information om GN Hearing-produktens service till kunder baserat på förfrågningar från kunder och partners när det gäller GN Hearing produktkvalitet och produktanvändning.

b) Utbildning

För att möjliggöra professionell användning av GN Hearing-produkter och leverera utbildning som är kvalificerad av tredje part som meriterad medicinsk vidareutbildning lagrar vi kundens kontaktnamn, datum och innehållet av utbildningen som tillhandahålls.

 

Insamling av personuppgifter

Vi hämtar dina personuppgifter från följande källa/källor:
a) direkt från dig, till exempel informationen som du anger i appen eller andra former, eller information som du lämnar till GN Hearing via våra webbplatser eller muntlig kommunikation; och
b) direkt från appar och användning av webbplatser.
c) från audionomer

 

Syften och juridisk grund för bearbetning av personuppgifter

GN Hearing begränsar insamling, lagring och bearbetning av personuppgifter till situationer där det finns ett specifikt syfte. Med hänvisning till europeiska dataskyddsförordningen GDPR, har vi sammanställt de vanligaste syftena och några av våra aktiviteter associerade till dessa syften.

Vi bearbetar dina personuppgifter utifrån följande juridiska grund:
a) artikel 6.1.a (medgivande):
Exempelvis när du har valt att ta emot nyhetsbrev från oss, använder platstjänster i en app eller godkänner firmware-uppdatering av en app.

b) Artikel 6.1.b (nödvändigt för att kunna uppfylla avtalet mellan dig och GN Hearing):
Exempelvis när det är nödvändigt för GN Hearing att bearbeta dina personuppgifter för att kunna sälja och skicka produkter till dig.

c) Artikel 6.1.f (nödvändigt för att GN Hearing ska kunna uppfylla lagstadgade krav)
Exempelvis när GN Hearing lagrar vissa personuppgifter med syfte att administrera resurser i olika projekt.
Insamlade data om appanvändning är värdefulla för oss så att vi kan tillhandahålla, underhålla, skydda och förbättra tjänsterna som GN Hearing erbjuder. Informationen gör det dessutom möjligt att identifiera befintliga funktioner som behöver förbättras och utveckla nya appar.
d) Artikel 9.2.a (uttryckligt medgivande)
Till exempel: Patientdata när GN Hearing lagrar data om fjärrinställningar eller online-hörseltest (inklusive ditt medgivande för att dela testresultat med en lokal audionom).

 

Mottagare av personuppgifter

GN Hearing begränsar i allmänhet delning av dina personuppgifter och delar inte mer information än nödvändigt. Vi kan dock komma att dela dina personuppgifter med:

  • Audionomer, leverantörer, affärspartners och återförsäljare som vi samarbetar med för att bedriva vår verksamhet (bland annat serviceleverantörer, teknisk support, betaltjänster, webbutikleverantörer, analysleverantörer, leverantörstjänster och finansinstitut)
  • Övriga samarbetspartner (exempelvis internetleverantörer)
  • Koncernens affärsenheter
  • Myndigheter

Vissa affärspartnerns och återförsäljare bearbetar personuppgifter på uppdrag av GN Hearing och får endast bearbeta dina personuppgifter i enlighet med GN Hearings instruktioner, vår sekretesspolicy och eventuella andra lämpliga sekretess- och säkerhetsåtgärder. Dessa tredje parter får inte bearbeta dina personuppgifter för sina egna syften. När GN Hearing överlåter eller överför dina personuppgifter till tredje part som kan använda dina personuppgifter för sina egna syften, kommer sådan överlåtelse eller överföring endast ske om det görs i enlighet med gällande lagstiftning eller efter mottagande av ditt medgivande på förhand.
Emellanåt kan auktoriserade tredje parter behöva åtkomst till dina personuppgifter. Om GN Hearing exempelvis skickar en vara till dig behöver transportföretaget ditt namn och din adress. Vi begränsar strikt åtkomst från tredje part och användning av dina personuppgifter.
Vi kan komma att dela aggregerad information offentligt med företag, organisationer och privatpersoner utanför GN Hearing eller med våra samarbetspartner, som kan vara utgivare, annonsörer eller anknutna webbplatser. Vi kan till exempel komma att offentliggöra aggregerad information för att visa trender i den allmänna användningen av våra appar.
Om GN Hearing involveras i en sammanslagning, ett förvärv eller en försäljning av tillgångar, kommer vi att fortsätta att säkerställa sekretessen av mobilappens information och informera berörda användare innan informationen överlåts eller regleras av en annan sekretesspolicy.

Överföring till länder utanför EU/EEA

I största möjliga mån avstår GN Hearing från att skicka personuppgifter till länder utanför EU/EEA I vissa fall kan det dock vara nödvändigt.

Vi kan komma att överföra personuppgifter till länder utanför EU/EEA. Sådan överföring kommer endast ske i specifika ovannämnda syften och vi kommer alltid att säkerställa att det finns lämpliga säkerhetsmekanismer på plats för sådana överföringar enligt nedan, antingen:
a) Om landet/länderna enligt EU-kommissionen anses ha ett lämpligt skydd för personuppgifter eller använder Privacy Shield (EU-US); eller
b) Om landet/länderna enligt EU-kommissionen inte anses ha ett lämpligt skydd för personuppgifter, kommer vi att tillhandahålla lämpligt skydd för personuppgifter, antingen genom användning av ”Model Contracts for the Transfer of Personal Data to Third Countries”, publicerat av EU-kommissionen eller något annat avtal som godkänts av behöriga myndigheter. Du kan få mer information om avtalet genom att kontakta oss.

Lagringspolicy

Dina personuppgifter lagras under så lång tid som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs ovan och för att uppfylla minsta lagringstid enligt gällande lag.

Återkallande av medgivande

Vi informerar dig härmed om att du när som helst har rätt att återkalla ditt medgivande när bearbetning av dina personuppgifter är baserad på ditt medgivande.
Observera att detta dock inte påverkar GN Hearings bearbetning av dina personuppgifter som har skett innan återkallandet av ditt medgivande.
Du kan återkalla ditt medgivande genom att fylla i det här formuläret. I vissa appar kan du även meddela oss via appen.

Avanmälan, avinstallation av appar och avslutande av prenumeration

Vi erbjuder användare möjligheten att avsäga sig ytterligare kommunikation från GN Hearing när information skickas ut via e-post. I slutet av varje e-postmeddelande finns instruktioner om hur man slutar prenumerera och blir borttagen från utskickslistans databas. GN Hearing ger även användare möjligheten att när som helst kontakta GN Hearing för att få personuppgifter borttagna från databasen eller sluta ta emot framtida elektronisk kommunikation.
Du kan enkelt stoppa all informationsinsamling i appen genom att avinstallera appen. Du kan använda den vanliga avinstallationsmetoden som finns i mobilenheten eller motsvarande appbutik. Om du avinstallerar appen kommer all GN Hearings framtida insamling av information via appen att upphöra.

Dina rättigheter

Som ansvariga för datahanteringen vill vi även informera om att GN Hearing har vidtagit alla lämpliga och nödvändiga åtgärder för att skydda dina personuppgifter och säkerställa dina rättigheter. Observera att det kan finnas ytterligare villkor eller begränsningar till dessa rättigheter än de som anges nedan.

Rätten till åtkomst

Du har rätten att begära åtkomst till alla personuppgifter om dig som vi har bearbetat samt ytterligare uppgifter i samband med bearbetningen.

Rätten till rättelse

Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter som vi har lagrat. Det omfattar även komplettering av ofullständiga personuppgifter.

Rätten till radering (rätten att bli bortglömd)

Under vissa förhållanden har du rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter som vi har lagrat.

Rätten att göra invändningar

Under vissa förhållanden har du rätt att när som helst göra invändningar mot vår bearbetning av dina personuppgifter. I synnerhet har du ovillkorlig rätt att invända mot att vi bearbetar dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte.

Rätten till begränsning

Under vissa förhållanden har du rätt att begränsa vår bearbetning av dina personuppgifter.

Rätten till dataportabilitet

Under vissa förhållanden har du rätten att begära ett utdrag av dina personuppgifter i ett strukturerat, standardiserat och maskinläsbart format och rätt att överföra dessa data till en annan personuppgiftsansvarig.

Utöva dina rättigheter

Du kan vidtaga åtgärder för att utöva dina rättigheter genom att fylla i det här formuläret.

Säkerhetsåtgärder

GN Hearing skyddar personuppgifterna som du gör tillgängliga för oss.

GN Hearing vill att du ska känna dig trygg och välinformerad när du använder våra webbplatser och appar.
GN Hearing strävar efter att skydda GN Hearing, våra affärspartners och användare mot dataintrång, obehöriga ändringar, avslöjande eller förstöring av informationen som vi hanterar. I synnerhet:

  • Vi använder stark kryptering för datakommunikation (128 eller 256-bit SSL).
  • Vi reviderar våra rutiner för informationsinsamling, lagring och bearbetning – inklusive fysiska säkerhetsåtgärder – för att skydda våra system mot intrång.
  • Vi begränsar åtkomsten till data från mobilappar till anställda hos GN Hearing, underleverantörer och agenter som behöver tillgång till informationen för att kunna bearbeta den åt oss. Sådan åtkomst regleras av stränga sekretessavtal och kan medföra disciplinära påföljder eller uppsägning om avtalen inte följs.

 

Inge klagomål

Om du vill inge klagomål avseende GN Hearings bearbetning av dina personuppgifter vänligen kontakta vår dataskyddsansvarige (DPO) (kontaktuppgifter finns i avsnitt 2).
Observera att du även har rätten att kontakta den danska datainspektionen avseende klagomålsärenden som vi inte kan lösa.

Danska datainspektionen (Datatilsynet)
Borgergade 28, 5
DK-1300 Köpenhamn K
Telefonnummer: +45 331 932 00
E-postadress: dt@datatilsynet.dk
Webbplats: www.datatilsynet.dk

Ändring av integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kommer att uppdateras regelbundet och vid behov vid ändringar av tillämpliga lagar. Integritetspolicyn kommer alltid att innehålla information om datum för ikraftträdande av senaste version. Ändringar i sekretesspolicyn publiceras på GN Hearings webbsida och du blir även informerad om ändringar via allmänna appuppdateringar. Om ändringarna till denna integritetspolicy anses vara materiella och betydelsefulla kommer du att informeras uttryckligen om detta.