Skip to content
Våra funktioner - förklarade

Audiologi

På GN Hearing tycker vi att hörsel ska låta naturligt, kännas naturligt och ge dig en naturlig kontakt med andra. Alla våra hörapparater är fullpackade med funktioner som gör att du kan höra ditt bästa med maximal komfort.

I det här avsnittet får du en översikt över funktionerna, med en kort förklaring och ett mer detaljerat whitepaper för samtliga funktioner. Så om du behöver en uppfräschning eller vill djupdyka i någon funktion kan du göra det här.

Detaljerade förklaringar av ReSounds funktioner

Funktion för signalbehandling

Vår signalbehandlingsfilosofi bygger på analys av den naturliga cochleafrekvensen. Vi var den första tillverkaren som implementerade denna analys i vår förstärkningsstrategi1, vilket ger ett naturligt ljud och utmärkta anpassningar.

Funktionen kartlägger tonhöjderna i 17 jämnt överlappande frekvensband som motsvarar den auditiva Barkskalan. Barkskalan använder det mänskliga hörselsystemets kritiska bandbredd som skalenhet.

Detta möjliggör en jämn och snabbverkande frekvensrespons som förbättrar ljudkvaliteten, minimerar distorsion och skapar en naturlig och tydlig ljudbild för hörapparatanvändaren.

Fördelar för slutanvändaren

Nära noll distorsion och anmärkningsvärt rent ljud.

1) Groth & Nelson (2005)

Ladda ner whitepaper

Ladda ner whitepaper

Funktion för signalbehandling

Miljöklassificeraren arbetar i realtid, fastställer miljön runt omkring och justerar sedan hörapparaterna därefter. Den klassificerar ljuden i en av sju olika kategorier baserat på mängden brus och förekomsten av tal för att hjälpa dina användare att höra sitt bästa automatiskt, med branschens mest exakta miljöklassificerare.

Den stöds av Miljöoptimering II, som ger dig som audionom verktygen att justera förstärkningen i hörapparaterna baserat på feedback från hörapparatanvändaren i verkliga livet.

Fördelar för slutanvändaren

Lägger grunden för en bekväm hörselupplevelse.

Ladda ner whitepaper

Ladda ner whitepaper

Funktion för riktverkan

Vår binaurala hörselstrategi använder realtidsinformation om användarens omgivning och starkare riktningsmönster för att säkerställa smidig justering av riktningsinställningar.
Man kan använda M&RIE (Microphone & Receiver-In-Ear) eller Spatial Sense för bevarande av rumsliga signaler. Hör helt enkelt allt runt omkring dig, med branschens bästa lösning för omgivande ljud.1

Detta är standardprogrammet i många av våra hörapparater och möjliggör automatisk justering av riktningsinställningarna under användning till ett av tre lyssningslägen.
Alla frekvenser bevaras av de olika lyssningslägena, vilket ger ett naturligt ljud och en lysande hörupplevelse - allt utan att slutbrukaren behöver lyfta ett finger.

Fördelar för slutanvändaren

Bättre hörsel med mindre ansträngning i alla vardagliga situationer.

1) Jämfört med andra premiummärken med binaural strålformning med 4 mikrofoner eller avancerad brushantering, Groth et al (2023)

Ladda ner whitepaper

Funktion för riktverkan

Bildar ett ännu starkare riktningsmönster med hjälp av ljudet från båda hörapparaterna så att användaren kan fokusera på personen framför sig.
Med vår binaurala strålformare med 4 mikrofoner kan vi utnyttja riktningsfunktionens verkliga kraft för att hjälpa användaren att höra vad han eller hon vill, samtidigt som den auditiva medvetenheten om omgivande ljud bibehålls. Den binaurala strålformaren i Front Focus har högre upplösning än den äldre Ultra Focus, vilket ger en otrolig förbättring på 150% av taluppfattning i buller.1

Vår binaurala strålformare använder en multibandsmetod för att bevara spatiala hörselintryck. Ge dina användare en fantastisk hörupplevelse samtidigt som du förbättrar deras taluppfattning i buller, och läs mer om de inre mekanismerna i vårt whitepaper.

Fördelar för slutanvändaren

Hjälper slutanvändarna att höra genom bruset och få den bästa en-till-en-hörupplevelsen.

1) Jespersen & Groth (2022) – Läs vitboken för mer information

Ladda ner whitepaper

Funktion för riktverkan

Dina användares öron är unika, och det gäller även deras hörupplevelse. Därför erbjuder vi vår unika M&RIE-lösning som gör det möjligt för dig som audionom att ge en enkel anpassning med stora fördelar för kunden.

M&RIE-designen har en tredje mikrofon som sitter i örat, för att samla in ljud på ett naturligt sättet. Faktum är att det ger den mest naturliga ljudkvaliteten i en RIE-hörapparat (Receiver In Ear).
Det är bevisat att den minskar lyssningsansträngningen och eliminerar vindstörningar. Detta resulterar i att 99% av de användare som provar M&RIE receiver behåller den efter utprovningen1.

Fördelar för slutanvändaren

M&RIE använder örats unika form för att samla in ljud på det sätt som naturen avsett. Användarna får det naturliga ljudet från anpassade produkter, kombinerat med de avancerade funktionerna och användarvänligheten hos en RIE-modell, för en uppslukande och individualiserad hörselupplevelse med större djup och riktning.

1) GNOS-data om M&RIE-tillbehör 2022

Ladda ner whitepaper

Ladda ner whitepaper

Ladda ner whitepaper

Ladda ner whitepaper

Ladda ner whitepaper

Funktion för riktverkan

Använder realtidsinformation om användarens miljö för att automatiskt justera riktade mikrofonmönster enligt en binaural hörselstrategi. Funktionen kan användas med M&RIE eller Spatial Sense för bevarande av rumsliga signaler.
Den binaurala strålformaren maximerar SNR (Signal to Noise Ratio), bevarar spatiala signaler och justerar automatiskt riktade mikrofonmönster för att ge användaren den bästa och mest naturliga positionen för att höra det som är viktigt, med en medvetenhet kring ljuden runt omkring.

Fördelar för slutanvändaren

Ger användaren den bästa positionen för att höra ljud naturligt och bättre hörsel i alla miljöer. Genom att ge dem tillgång till fler ljud än andra hörapparater låter de hjärnan klassificera vad som är viktigt, inte hörapparaterna.

Ladda ner whitepaper

Funktion för riktverkan

Bildar ett kraftfullt riktningsmönster med hjälp av ljudet från båda hörapparaterna så att kunden kan fokusera på personen framför sig.
Använder ett kraftfullt kombinerat riktningsmönster från båda hörapparaterna för att fokusera på personen framför användaren när de behöver extra hjälp i mycket bullriga miljöer.

Den prioriterar ljud från den sida som har minst buller för att göra talet så tydligt som möjligt. Även om talet blir tydligare, så upprätthålls rumsliga signaler runt omkring användaren genom att använda talfrekvenserna för den riktade riktverkan framför och de höga och låga frekvenserna för miljön runt omkring.

Fördelar för slutanvändaren

Fantastisk one-to-one-hörupplevelse i de tuffaste miljöerna. När ljudmiljön är som mest krävande låter Ultra Focus användarna höra och förstå tal, så att de kan hålla kontakten med andra. Resultatet är ett förnyat självförtroende i situationer som de annars kanske hade undvikit.

Ladda ner whitepaper

Ladda ner whitepaper

Funktion för riktverkan

Rumslig medvetenhet och förmågan att lokalisera ljud är viktiga aspekter för att säkerställa en organisk hörupplevelse med naturligt ljud. Det ohjälpta örat kan använda de rumsliga signalerna för att göra detta, men när en hörapparat placeras bakom örat och komprimering med brett dynamiskt omfång används, kan signalerna hindras.
Två av de viktigaste rumsliga signalerna är interaurala nivåskillnader (ILD) och pinnaeffekten.

Vi använder en kombination av två algoritmer för att stödja dessa signaler.

Den första är en algoritm för återställning av pinna. Den återger de monaurala spektrala signalerna från det öppna örat som störs av att hörapparatens mikrofon placeras utanför pinna. Den andra algoritmen bevarar ILD, som är den naturliga skillnaden i ljudnivåerna som når varje öra och som orsakas av huvudskuggan. Detta är en viktig binaural lokaliseringssignal som kan störas av Wide Dynamic Range Compression.

Detta ger en mer naturlig ljudbearbetning genom att återskapa det yttre örats auditiva signaler och bibehålla interaurala nivåskillnader mellan de två öronen. En levande hörselupplevelse som din användare har kontroll över med en naturlig medvetenhet om omgivning, tal och ljud.

Fördelar för slutanvändaren

Levande rumsuppfattning med exceptionell ljudkvalitet.

Ladda ner whitepaper

Funktion för riktverkan

Automatisk riktverkan som fastställer de bästa mikrofonkonfigurationerna för två hörapparater baserat på nivån och platsen av tal och buller runt användaren.
Anpassad till hur ljud bearbetas i hjärnan. Den innehåller även Spatial Sense för en mer naturlig ljudbearbetning. Lyssna enkelt och tydligt i alla situationer, oavsett varifrån tal eller ljud kommer.

Förlitar sig på Ear-to-Ear-kommunikation för att välja det optimala mikrofonläget på varje öra så att den starkaste röstsignalen är tydlig utan att förlora förmågan att uppfatta omgivningen och andra högtalare.

Fördelar för slutanvändaren

Bättre hörsel med mindre ansträngning.

Ladda ner whitepaper

Ladda ner whitepaper

Funktion för riktverkan

Automatisk riktverkan som bestämmer de bästa mikrofonkonfigurationerna för två hörapparater baserat på nivån och platsen av tal och buller runt användaren. Fokusera enkelt på det ljud som intresserar dig, samtidigt som du är medveten om eventuella bakgrundsljud.1

Fördelar för slutanvändaren

Bättre hörsel med mindre ansträngning.

1) Stender, Kirkwood & Jespersen – Läs whitepapers för mer information

Ladda ner whitepaper

Ladda ner whitepaper

Funktion för riktverkan

Använder en binaural anpassningsstrategi med ett öra som alltid är riktat ("fokus"-örat) och ett öra som alltid är rundstrålande ("monitor"-örat). Detta gör att användaren kan få riktningsfördelar samtidigt som medvetenhet kring omgivning bibehålls. Det känns naturligt att enkelt kunna höra konversationer och samtidigt hålla reda på bakgrundsljud.

Hjärnan kan skapa en enhetlig binaural bild baserat på vilket öra som har den bästa representationen av signalen.

Fördelar för slutanvändaren

Bättre hörsel med mindre ansträngning.

Ladda ner whitepaper

Funktion för riktverkan

Använder Ear-to-Ear-kommunikation för att automatiskt växla mellan rundstrålande och riktade lägen beroende på ljudmiljön, vilket säkerställer att båda instrumenten i en binaural anpassning har samma mikrofonläge, med långsamma och bekväma övergångar.

Fördelar för slutanvändaren

Kan ge riktningsfördelar i bullriga situationer utan att användaren behöver byta program. Kräver ingen binaural anpassning så att en användare som bara har en hörapparat kan dra nytta av den.

Ladda ner whitepaper

Funktion för riktverkan

En automatiserad form av Multiscope där strålbredden justeras beroende på styrkan i talsignalen framför användaren. Användarna hör ett tydligt, fokuserat ljud framifrån som automatiskt optimeras för den lyssningsmiljö de befinner sig i.

Fördelar för slutanvändaren

Förbättrar taluppfattningen i dynamiska, bullriga situationer.

Ladda ner whitepaper

Funktion för riktverkan

En avancerad form av adaptiv riktverkan som gör att riktstrålens bredd kan ställas in mellan smalt, medium och brett fokus i anpassningsprogrammet. Ger maximalt fokus på ljudet som kommer framifrån, anpassat för varje specifik användare.

Fördelar för slutanvändaren

Förbättrar taluppfattningen i dynamiska, bullriga situationer.

Ladda ner whitepaper

Funktion för riktverkan

Ändrar dynamiskt riktningsmönstret för att på bästa sätt reducera oönskat buller runt hörapparaten. Perfekt för att ta sig över bruset och fokusera på ett ljud framför sig.
Funktionen liknar Fixed Directionality (fast riktverkan), men Adaptive Directionality (adaptiv riktverkan) ändrar dynamiskt riktningsmönstret för att reducera de starkaste ljuden bakifrån. Detta är att föredra för användare som ofta befinner sig i miljöer med flera, rörliga eller samtidiga bullerkällor.

Fördelar för slutanvändaren

Förbättrar taluppfattningen i dynamiska, bullriga situationer.

Ladda ner whitepaper

Funktion för riktverkan

Ger ett icke varierande hyperkardioidmönster för att minska buller som kommer bakifrån och från sidan av användaren. Perfekt när användaren behöver koncentrera sig på ett ljud eller en person framför sig.

Fast riktverkan är det enklaste riktningsalternativet. I den här inställningen reduceras signaler som kommer bakifrån och från sidorna så att användaren bättre kan koncentrera sig på signalen framifrån. Riktningsegenskaperna är konstanta och statiska. Om denna typ av riktverkan väljs är den alltid "på".

Fördelar för slutanvändaren

Förbättrar taluppfattningen i dynamiska, bullriga situationer.

Ladda ner whitepaper

Funktion för riktverkan

Gör det möjligt att justera den frekvens som blandar mellan rundstrålande och riktad bearbetning. Anpassa och förbättra upplevelsen av att höra tal och omgivningar med en rik ljudkvalitet.
Förbereder för att behandla låga och höga tonhöjder på olika sätt.
Riktverkan kan tillämpas på höga toner, medan låga toner alltid förblir omnidirektionella.

Fördelar för slutanvändaren

Förbättrad ljudkvalitet jämfört med fullbandsriktning och bevarade lågfrekventa interaurala tidsskillnader (ITD), för förbättrad lokalisering.

Ladda ner whitepaper

Funktion för bullerhantering

Miljöoptimering II kopplar samman miljöklassificeraren med det verkliga livet. Det ger dig som audionom ett enkelt verktyg för att hantera användarnas feedback och erfarenheter, och miljöklassificeraren känner automatiskt igen miljöerna och ändrar volymen baserat på inställningarna i Miljöoptimeringen II.
Det gör också processen med finjustering till en barnlek eftersom den tillämpade nivån för vår NoiseTracker II-bullerreducering också justeras automatiskt med Miljöoptimeringen II.

Du justerar helt enkelt reglagen för att finjustera hur den totala volymen och Noise Tracker II ska tillämpas i sju olika miljöer. Detta utökar dina möjligheter att hjälpa hörapparatanvändaren att höra tal, öka lyssningskomforten och förbättra eller dämpa andra typer av ljud.

För Environmental Optimizer II, klicka på "Per miljö" under "Noise Tracker II" på fliken "Komfort" så är du redo att skapa en bekväm hörupplevelse.

Fördelar för slutanvändaren

Användarna får optimal hörbarhet och lyssningskomfort även när de rör sig i snabbt föränderliga ljudmiljöer, och utan att behöva göra manuella justeringar.

Ladda ner whitepaper

Funktion för bullerhantering

Reducerar störande bakgrundsljud utan att påverka taluppfattningen. Brusreduceringen kan anpassas för olika miljöer. Njut av förbättrad lyssningskomfort, hör tal tydligt och anpassa upplevelsen för individuella behov.

Funktionen reducerar buller genom spektral subtraktion. Den analyserar det inkommande ljudet och känner igen när tal förekommer inom de enskilda banden. En spektralanalys utförs kontinuerligt när tal inte är närvarande. Detta gör att brusspektrumet effektivt kan "subtraheras" från den totala signalen utan att påverka talet. Hur mycket brus som subtraheras beror på inställningen och viktas enligt en talviktsfunktion.

För enheter med situationsberoende brusreducering kan inställningen vara olika för var och en av de 7 miljöer som känns igen av miljöklassificeraren. För att säkerställa en sömlös, naturlig hörpplevelse tillämpas ett oändligt antal faktiska inställningar baserat på analys av miljöklassificeringsdata.

Fördelar för slutanvändaren

Förbättrar lyssningskomforten utan att äventyra taluppfattningen.

Ladda ner whitepaper

Ladda ner whitepaper

Funktion för brusreducering

Reducerar brus genom spektral subtraktion. Den analyserar det inkommande ljudet och känner igen när tal förekommer inom de enskilda banden. En spektralanalys utförs kontinuerligt när tal inte är närvarande. Detta gör att brusspektrumet effektivt kan "subtraheras" från den totala signalen utan att påverka talet.

Hur mycket brus som subtraheras beror på inställningen och viktas enligt en talviktsfunktion.

Fördelar för slutanvändaren

Förbättrar lyssningskomforten utan att äventyra taluppfattningen.

Ladda ner whitepaper

Funktion för hantering av buller

Upptäcker och minskar förstärkningen för plötsliga, kortvariga höga ljud. Dämpar obehag av plötsliga, höga ljud utan att påverka ljud av intresse/fokusljud. Förbättrar lyssningskomforten och ljudkvaliteten för impulsljud som klirrande silverbestick eller klirrande nycklar.
Impulse Noise Reduction verkar parallellt med WDRC:s bandkomprimeringssystem för att säkerställa att tillfälligt höga ljud inte överförstärks. Mjuka transienta språkljud bevaras.

Fördelar för slutanvändaren

Förbättrar lyssningskomforten och ljudkvaliteten för plötsliga ljud som klirrande silverbestick eller klirrande nycklar.

Ladda ner whitepaper

Funktion för hantering av buller

Identifierar och reducerar vindbrus utan att sänka förstärkningen för andra ljud. Ger komfort utomhus, så att vinden inte stör hörupplevelsen.

  1. Övervakar och lagrar kontinuerligt förstärkningsnivåerna för varje frekvensband.
  2. Använder dubbla mikrofoner för att känna av vind; turbulens som orsakas av vind är unikt identifierbar eftersom den är okorrelerad till de två mikrofonerna.
  3. Sänker adaptivt förstärkningen till samma nivå som innan vinden upptäcktes.

Denna algoritm varierar med miljön och nivån på vindbruset, vilket gör att sänkningen anpassas till situationen utan att tappa andra ljud.

Fördelar för slutanvändaren

En naturlig ljudupplevelse med en mjuk vindkänsla i bakgrunden och minimal påverkan på andra omgivande ljud.

Ladda ner whitepaper

Funktion för bullerhantering

Vår moderna värld är fylld av många mjuka ljud som personer med normal hörsel naturligt filtrerar bort. Brummandet från ett kylskåp, det svaga surrandet från en lysrörslampa eller den lätta brisen från en datorfläkt. Expansion minskar förstärkningen av mycket svaga ljud så att svaga bakgrundsljud och ljudet från mikrofonerna inte stör.

Målet är att användare, särskilt de med mild hörselnedsättning, inte ska störas av hörapparatens brus.

Exakt hur högt ljud som hörapparaterna ger iväg varierar mellan olika modeller, eftersom det beror på vilka komponenter som används i hörapparaten. Det varierar också från ett frekvensband till ett annat.

Fördelar för slutanvändaren

Användare, särskilt de med mild hörselnedsättning, kommer inte att störas av hörapparatens brus. Hörapparaten i sig låter tyst.

Ladda ner whitepaper

Funktion för hantering av återkoppling

Minskar oönskad återkoppling i nästan alla situationer utan att kompromissa med förstärkningen genom fasutjämning med statiska och dynamiska filter. Visslande ljud, så kallad återkoppling, stör inte hörupplevelsen och ändrar inte volymen.

När återkoppling detekteras används en fasinverterad signal som tar bort visslandet. Den använder två individuella styrsystem som arbetar tillsammans för att ge maximal komfort med återkopplingsfri hörsel.

Systemet analyserar kalibreringssignalen under anpassningen och neutraliserar återkopplingen med en statisk styrsignal. Detta tar hänsyn till de oföränderliga faktorer som bidrar till återkoppling, t.ex. ventilation, örongeometri och hörapparatkomponenter.

Det dynamiska styrsystemet består av två delar. Den ena är ett dynamiskt filter som ändras för att eliminera återkoppling via fasreducering när hörapparaterna sitter på. Whistle Control är en del av det dynamiska kontrollsystemet och används endast i extrema fall, när DFS Ultra III inte kan eliminera återkopplingen helt. I sådana fall sänker den förstärkningen till den föreskrivna nivån för frekvenser som påverkas av återkoppling tills återkopplingen är borta.

Fördelar för slutanvändaren

Användaren störs inte av återkoppling eller av plötslig volymminskning, vilket vissa andra hörapparater gör för att förhindra återkoppling.

Ladda ner whitepaper

Ladda ner whitepaper

Funktion för hantering av återkoppling

Säkerställer att tonljud som finns i musik identifieras korrekt samtidigt som verklig återkoppling kan reduceras.

Musik är ganska svårt att hantera på grund av dess komplexitet, särskilt när det gäller att undvika återkoppling. Det är svårt att skilja tjut från andra tonala ljud, vilket innebär att hörapparaten kan höra en flöjt och försöka filtrera ut ljudet, vilket resulterar i ett abrupt och obehagligt klingande stycke.

Music Mode saktar ner återkopplingen för att säkerställa att tonala ljud inte förkortas eller ändras och låter användarna fördjupa sig i tonerna av musik i en upplevelse som bevarar den rika ljudkvaliteten.

Fördelar för slutanvändaren

Återkoppling förhindras samtidigt som den rika ljudkvaliteten för musik bevaras.

Ladda ner whitepaper

Anpassning och bekvämlighet

Förbättrar uppfattningen av högfrekventa ljud genom att komprimera dem till en lägre frekvenszon där de kan höras. 

Fördelar för slutanvändaren

Förbättrar hörbarheten av tal som annars skulle gå förlorat samtidigt som bästa möjliga ljudkvalitet bibehålls.

Ladda ner whitepaper

Anpassnings- och bekvämlighetsfunktion

Kan aktiveras under utprovningen för en bra introduktion. Den justerar långsamt förstärkningen från en inställd startpunkt till en målinställning under angiven period. Detta hjälper användaren att gradvis och bekvämt anpassa sig till sina hörapparater på ett optimalt och personligt sätt.

Profilen "Onboarding - First Time User" som finns i anpassningsprogrammet kan också användas för att underlätta anpassningen till en ny hörapparat. Profilen ställer automatiskt in enhetens förstärkning till 70 % av målen för alla förskrivna anpassningsregler.

Fördelar för slutanvändaren

Ger en smidig introduktion med en ökande enhetsförstärkning över tid.

Ladda ner whitepaper

Anpassnings- och bekvämlighetsfunktion

Hjälp dina användare att få lindring från tinnitusbesvär med effektiva terapeutiska ljud. Bör användas tillsammans med någon form av tinnitusterapi. 
Skapa tinnitusprogrammet i Smart Fit och justera frekvens, spektrum och ljudstyrka för användarens individuella behov.

Ljuden är anpassningsbara så att du kan välja det ljud som fungerar bäst. Alternativen inkluderar white noise, pink noise och en mängd olika naturljud, som vågor.

Användare kan också dra nytta av ReSound Relief-appen på sina smartphones. Med appen kan användarna skapa sina egna personliga "ljudlandskap" för ytterligare tinnituslindring, samt utbildningsmaterial om tinnitus och tips för bättre sömn och för att minska negativa tankecykler relaterade till tinnitus.

Fördelar för slutanvändaren

Personliga, terapeutiska ljud för att lindra tinnitus.

Ladda ner whitepaper

Ladda ner whitepaper

Ladda ner whitepaper

Ladda ner whitepaper

Anpassnings- och bekvämlighetsfunktion

Optimerar ljudstyrkan för användare med grav och mycket grav hörselnedsättning. Förbättrar hörupplevelsen med en högre och fylligare ljudkvalitet när det behövs.
Slutanvändare med grav och mycket grav hörselnedsättning föredrar ofta mer lågfrekvensförstärkning än vad som vanligtvis föreskrivs. Detta hjälper till att uppfylla ljudkvalitetspreferenser utan att öka risken för återkoppling.

Low Frequency Boost ger dig som audionom ett snabbt och enkelt sätt att justera lågfrekvensförstärkningen med tre inställningar.

Fördelar för slutanvändaren

Hörapparaten ger önskad ljudkvalitet.

Ladda ner vitboken

Montering och bekvämlighetsfunktion

Växlar automatiskt till ett telefonprogram vid detektering av en telefon.

Fördelar för slutanvändaren

Användaren kan bekvämt använda telefonen utan att behöva ta hänsyn till hörapparatprogram.

Ladda ner vitboken

Anpassnings- och bekvämlighetsfunktion

Ger anpassningsflexibilitet för erfarna slutanvändare med grav och mycket grav hörselnedsättning, av vilka många har utvecklat en preferens för det ljud som de redan är vana vid.

Fördelar för slutanvändaren

Hörapparaten ger den ljudkvalitet som önskas av användaren.

Ladda ner whitepaper

Vill du veta mer om vår teknik?

Klicka på länken nedan för mer detaljerad information om tekniken i våra produkter. 

Läs mer om vår teknik