Skip to content

 

Vi får livet att låta bättre
(och det har vi gjort i 150 år)

Making life sound better. Vi strävar efter att få livet att låta bättre. Allt vi gör kretsar kring människor med nedsatt hörsel.

Under de senaste 150 åren har vi obevekligt banat väg för innovativa nya tekniker kombinerade med avancerad ingenjörsvetenskap och audiologiska insikter. Vi vill förbättra tillvaron för människor med nedsatt hörsel och hjälpa dem att känna sig mer engagerade, anslutna och i kontroll.

 

Utforska ReSounds produktfamiljer

ReSounds ljudfilosofi


Ända från början har ReSounds ljudfilosofi alltid varit att emulera den naturliga hörselprocessen så långt som möjligt.

Vi kallar det Organic Hearing. Det är grundpelaren för vår teknik som bygger på att individens hörselanatomi fångar upp ljud organiskt och förser hjärnan med den mest kompletta hörupplevelsen – även i extremt krävande ljudmiljöer. Denna teknik håller användaren ansluten till omvärlden för att kunna höra och leva på ett naturligt sätt – ett liv utan begränsningar. Vi använder denna metodik i vår strävan efter att leva upp till vår devis 

Making Life Sound Better.

Learn more


Ljudets kraft

ReSound ingår i GN Group, en globalt ledande tillverkare av intelligenta ljudlösningar. Vår unika kombination av medicinsk ljudteknik och professionella ljudlösningar för konsumenter ger oss en unik expertis inom forskning och utveckling. En expertis som många människor kan dra nytta av.

Det här är GN

Vårt ansvar

Världen omkring oss förändras konstant och vi utvecklas med den. Vi anser att vår globala närvaro kräver att vi tar ansvar genom att proaktivt hantera alla etiska, sociala och miljömässiga utmaningar som vi ställs inför när vi driver vår verksamhet.

Vårt företagsansvar

Pionjärsanda

För 150 år sedan etablerade vi världens första telegrafledning från Europa till Asien – ”dåtidens internet” – för att koppla samman världen. Denna pionjärsanda brinner lika starkt än i dag. Du kan se det på vår expertis, våra möjligheter och våra insikter när vi utvecklar några av de mest innovativa hörapparaterna i världen.

Arvet från GN

Tillsammans är vi starkare

Vi förstår vi hur viktigt det är att ha en affärspartner som man kan lita på. Inte bara en partner som har den senaste tekniken, utan en som också strävar efter att hjälpa människor med nedsatt hörsel att vänja sig vid en tillvaro med hörapparater.

Så förändrar vi människors liv

Fakta om ReSound

  • Grundat 1943
  • Kontor i fler än 25 länder
  • Distributörer i fler än 80 länder
  • 4 100 anställda världen över
  • Ingår i GN Group

Läs mer om GN Group och dess varumärken genom att klicka på länken nedan.

Läs mer
ReSound-affischer

Vetenskapliga artiklar

Läs studier, tidningsartiklar och White Papers för att lära dig mer om teknik och innovation från ReSound.

Läs mer