Skip to content

Kontrollera bearbetning av riktat ljud

Funktion
Att förse hjärnan med akustisk information så att brukaren kan välja och fokusera på önskade ljud utan att ständigt behöva växla mellan specifika hörprogram.

Fördel för brukaren
Naturligt och smidigt sätt att säkerställa att hörapparaterna är i riktverkansläge när så behövs.

Studier visar att de flesta hörapparatsbrukare som har tillgång till valbara program använder samma program den största delen av tiden. Därför kanske de inte kan dra nytta av riktverkan. Samtidigt kan konventionell riktverkan minska brukarens uppfattning av omgivningsljud.

Följande är specialfunktioner som automatiskt aktiverar riktverkans-ljudbehandling baserat på ljudmiljön. De säkerställer lämplig användning av riktverkan och hjälper till att balansera de adaptiva fördelarna med situationsuppfattning.

SoftSwitching

Växlar hörapparaten mellan omni och riktat läge beroende på ljudmiljön. Detta finns tillgängligt för adaptiv riktverkan, inzoomningslägen (Multiscope) och automatisk inzoomning (Autoscope) och till skillnad från binaurala strategier är det även tillämpligt för monaurala anpassningar.
 MIKROFONLÄGEN FÖR SOFTSWITCHING
 Fram  Tal Tal Tal Brus Brus
 Bak  Tyst Bakgrundssorl Brus Brus Tal
 MIKROFONRESPONS


 

OmniRiktad


Riktad
 

OmniOmni 

Synkroniserad Softswitching

Använder öra-till-öra-kommunikation för att säkerställa att båda hörapparaterna i en binaural anpassning använder samma mikrofonläge.

Aktiveringstid:
Tid för identifiering av nödvändig riktverkan: 3 sekunder.
Varaktighet av aktivering till riktat läge: 10 sekunder.

Inaktiveringstid:
Tid för att identifiera att riktverkan inte längre behövs: 3 sekunder.
Varaktighet av aktivering till omni-läge: 20 sekunder.

Naturlig riktverkan II

Använder en asymmetrisk anpassningsstrategi där det ena örat alltid är i riktat läge (”fokusörat”) och det andra alltid är i omni-läge (”monitorörat”). Fokusörat bör vara örat som har bättre hörsel. Hjärnan kan skapa en samlad binaural ljudbild baserat på vilket öra som har bättre representation av signalen som är av intresse. Det gör att brukaren fortfarande uppfattar bakgrundsljud och inte ständigt behöver byta hörprogram och underlättar lyssnandet.


Binaural riktverkan (Automatisk)

Förlitar sig på öra-till-öra-kommunikation för att välja det optimala mikrofonläget för varje öra så att den starkaste röstsignalen är tydlig utan att förlora förmågan att uppfatta omgivningen och andra talare.

Kliniska studier visar att brukare som använde binaural riktverkan använde riktverkansläge 22 % av tiden, vilket ligger i linje med undersökningar av användarpreferenser i vardagen.

   Omni
 Omni / riktad
 Bilateral riktad

 MIKROFONLÄGEN FÖR BINAURAL RIKTVERKAN
 
 MIKROFONRESPONS
 Riktv./ Riktv.  Riktv./ Omni  Omni/ Riktv.  Omni/ Omni
       

Binaural Directionality II med Spatial Sense

Utökar strategin Binaural riktverkan genom att använda Spatial Sense när hörapparaterna är i omni/omni mikrofonläge.

Endast för hörapparater med dubbla mikrofoner.

Binaural riktverkan III

Förbättrar förmågan att uppfatta ljud bakifrån och från sidorna; mer än 30 % av tiden är ljudet av intresse inte direkt framför bäraren av hörapparaten.