Skip to content

NoiseTracker II

Rooli
Vähentää häiritseviä taustaääniä vaikuttamatta puheen kuuluvuuteen.

Etu loppukäyttäjälle
Parantaa kuuntelumukavuutta tinkimättä puheen ymmärrettävyyttä.

NoiseTracker™ II vaimentaa melua spektrivähennystekniikkan avulla. Se analysoi tulevaa ääntä ja tunnistaa, milloin kullakin kaistalla on havaittavissa puhetta. Spektrianalyysejä suoritetaan jatkuvasti, kun puhetta ei ole havaittu. Se sallii meluspektrin ”vähentämisen” kokonaissignaalista puheeseen vaikuttamatta. Vähennetyn melun määrä riippuu tilanteesta, ja se arvioidaan puheen tärkeysfunktion perusteella. Laitteissa, joissa on tilanteesta riippuva melunvaimennus, asetus voi olla eri kullekin seitsemälle ympäristölle, jotka ympäristön luokittelutoiminto tunnistaa. Saumattoman ja luonnollisen kuunteluelämyksen takaamiseksi käytetään monia asetuksia, jotka perustuvat ympäristön luokittelutoiminnon  tietojen painotettuun analyysiin.

 RESOUND-MALLI  VAIHTOEHTO
LiNX Quattro 9 / LiNX Quattro 7 / LiNX 3D 9 / LiNX 3D 7 / LiNX 3D 5 / ENZO 3D / Up Smart 9 Mild (Vähäinen), Moderate (Keskinkertainen), Considerable (Huomattava), Strong (Suuri), Per Environment (Ympäristön mukaan)
ENZO2 7 / ENZO 3D 7 / Up Smart 7 / Up 7 Mild (Vähäinen), Moderate (Keskinkertainen), Considerable (Huomattava)
LiNX Quattro 5/ LiNX 3D 5/ ENZO 3D 5 / Up Smart 5 / Magna 4 Mild (Vähäinen), Moderate (Keskinkertainen)
Enya 4, Enya 3, Enya 2 / Magna 2 Päällä/pois
* Päällä = Mild (Vähäinen)

 NOISE TRACKER II:n (TAUSTAMELUNVAIMENNUS II) TIEDOT
 ASETUS  VAIMENNUS
 Mild (Vähäinen)  - 3 dB
Moderate (Keskinkertainen) - 6 dB
Considerable (Huomattava)  - 8 dB
Strong (Suuri)  - 10 dB