Skip to content

Environmental Classifier (ääniympäristön luokitus)

Rooli
Analysoi tulevia ääniä ja luokittelee ne eri kuunteluympäristöihin.

Etu loppukäyttäjälle
Määrittää miellyttävän kuunteluelämyksen perustan.


Kuulokojeet prosessoivat ääntä monimutkaisin algoritmein, jotka mukautuvat ääniympäristöön. Yksi tapa onnistua tässä on tunnistaa tulevan äänen ominaisuudet ja luokitella äänet merkityksellisellä ja tarkalla tavalla.

Environmental Classifier (ääniympäristön luokitus) hyödyntää kehittyneitä puheen- ja melunhavainnointialgoritmeja, jotka perustuvat taajuuteen ja spektritasapainoon sekä tulevan äänen temporaalisiin ominaisuuksiin. Lisäksi luokitus lasketaan todennäköisyysmallien perusteella, minkä vuoksi kuunteluympäristöjen luokituksen on havaittu vastaavan erittäin tarkasti kuuntelijan kokemusta. Ominaisuuden asetuksia hallitaan automaattisesti akustiseen ympäristöön perustuen, jotta ääni on läpinäkyvää ja luonnollista. Käyttäjä hyötyy tästä ilman, että hän huomaisi muutoksia ääntenkäsittelyssä.

 ENVIRONMENTAL CLASSIFIERIN (ÄÄNIYMPÄRISTÖN LUOKITUS) SEITSEMÄN YMPÄRISTÖÄ
 
 

 
 
 
 
 Hiljainen  Hiljainen puhe  Äänekäs puhe 

Puhe  
keskivoimakkaassa melussa 

Puhe
kovasa melussa 
Keskivoimakas melu  Kova melu 
 < 54 db < 60 dB  > 60 dB  < 75 dB  > 75 dB  < 75 dB 

> 75 db 

* Aika ympäristön määrittämiseen: 4 sekuntia tai vähemmän