Skip to content

 

Tieteellinen kirjasto

Pysy ajan tasalla tekniikastamme
ja tutustu todisteisiin perustuviin tutkimuksiimme

Kliiniset tutkimukset    Kliiniset ohjeet    Kuulonalenema    Tinnitus

 

 

Kliiniset tutkimukset

Tilantuntu - Välittömästi parempi äänen paikannus, joka kehittyy jatkuvasti

White paper, M&RIE

Uusi tutkimus vahvistaa, että käyttäjät voivat paikallistaa ääniä 31 % tarkemmin aloittaessaan M&RIE-kuulokojeiden käytön. Tämä kasvaa 57 prosenttiin neljän kuukauden käyttöajan jälkeen. (Jespersen et al, 2021).

Lisätietoja

Tuulen humina - M&RIE -t ekee olosta mukavamman tuulisella säällä

White paper, M&RIE

ReSound ONE ja M&RIE tarjoavat 15 dB:n luonnollisen tuulisalvan vähentämättä vahvistusta ja antavat 33 % paremman äänenlaadun, jotta ulkoilu olisi miellyttävämpää. (Groth, 2020; Andersen et al, 2021).

Lisätietoja

M&RIE:n helpottavan kuuntelua

White paper, M&RIE

Oldenburgin yliopiston kuulokeskuksessa tehdyt tutkimukset osoittavat, että M&RIE-kuulokojeiden käyttäminen helpottaa kuuntelua erilaisissa tilanteissa – kvantifioidulla 2,6 dB:n hyödyllä. Potilaiden kannalta tämä voi helpottaa keskusteluja. (Quilter et al 2021).

Lisätietoja

M&RIE-kuuloke mieluisin äänenlaadun ja paikannuksen suhteen

Tutkimusraportti, M&RIE-kuuloke mieluisin äänenlaadun ja paikannuksen suhteen

Kuuloke korvassa (RIE) -kuulokojeet ovat nykyään suosituimpia kuulokojeita. Valitettavasti mikrofonien sijainti näissä laitteessa vähentää luonnollisia tilantuntuun liittyviä vihjeitä. ReSound ONE säilyttää nämä vihjeet M&RIE-kuulokemoduulin avulla. Se asettaa kuulokkeen lisäksi mikrofonin käyttäjän korvakäytävään ja sallii äänen keräämisen kaikkein luonnollisimmassa paikassa.

Tässä artikkelissa esitellään M&RIE-kojeiden sekä perinteisten RIE-kojeiden mikrofonisijaintien äänenlaatu- ja paikannusmieltymyksiä kartoittaneiden kahden kokeen tulokset sekä RIE-mikrofoneja käyttävät korvalehden kompensointialgoritmit.

Lisätietoja

Puhelinsovellus, joka tukee potilaan ja kuulohoitopalveluiden tarjoajan välistä etäviestintää: Kuulokojeiden käytettävyys ja käytön vaikutukset

Lehtiartikkeli, tutkimus, etähienosäätö, sovellukset

NAL-kenttäkokeessa 30 kokenutta kuulokojeiden käyttäjää testasi kuulokojeiden tuloksia ja ReSound Smart 3D -sovelluksen sekä Assist-etäpalveluiden käytettävyyttä verrattuna henkilökohtaisiin seurantakäynteihin.

Ensimmäinen sovitus oli identtinen kaikille potilaille, mutta vain 15 potilasta testasi sovellusta ja Assist-palveluita. Heistä 12 pyysi hienosäätöä sovelluksen kautta, ja 11 potilaan kohdalla käyttö oli menestyksekästä (92%). 11 ominaisuutta onnistuneesti käyttäneen potilaan kysely- ja loppuhaastattelutiedot antavat ymmärtää, että vaikka sovellus ei olekaan täydellinen, se on yksinkertainen ja helppo tapa saada hienosäätöpalveluita.

Kaikkien potilaiden kohdalla kuusi viikkoa sovituksen jälkeen puhe melussa -testissä mitatuissa APHAB- ja SADL-tuloksissa ei ollut eroja sovellusta/etäpalveluita käyttävien ja henkilökohtaisilla seurantakäynneillä käyneiden potilaiden välillä.

Lisätietoja

Kenttätesteissä testataan ReSound LiNX 3D:n äänenlaatua

Lehtiartikkeli, tutkimus, äänenlaatu

Tässä kenttätestissä 23 potilasta, jotka olivat vähän aikaa sitten hankkineet ReSound LiNX2 RIE -kuulokojeen audionomin vastaanotolta, saivat ReSound LiNX 3D RIE -kuulokojeen.

He käyttivät uusia ReSound LiNX 3D -laitteita 4–6 viikon ajan.

QuickSIN-tulokset olivat identtiset kuulokojeiden välillä, mutta keskimääräinen tyytyväisyys äänenlaatuun SSQ12- ja kuulokojeiden tyytyväisyyskyselyiden mittauksissa oli huomattavasti korkeampi LiNX 3D:n kohdalla verrattuna LiNX 2:een monissa reaalimaailman kuuntelutilanteissa.

70 % potilaista sanoi pitävänsä ReSound LiNX 3D:n äänenlaatua parempana ja 65 % oli valmis maksamaan 10 % LiNX2:n hintaa korkeamman hinnan saadakseen LiNX 3D -laitteen.

Lisätietoja

Riippumaton tutkimus osoittaa, että ReSound LiNX Quattro on mieluisin valinta suoraan  äänensiirtoon

Tutkimusraportti, äänenlaatu, langaton äänensiirto

Tässä riippumattoman laboratorion suorittamassa tutkimuksessa arvioitiin äänenlaatumieltymyksiä äänille, jotka siirrettiin iPhonesta moniin eri huipputason kuulokojeisiin.

16 kuulokojeiden käyttäjää arvioi ReSound LiNX Quattrolla, LiNX 3D:llä ja viidellä muulla korkealaatuisella kuulokojeella tallennettuja näytteitä siirretystä puheesta ja musiikista.

Tallenteet mukautettiin kunkin testaajan kuulonalenemaan. ReSound LiNX Quattro oli mieluisin sekä siirretyn puheen että musiikin kohdalla, ja ReSound LiNX 3D sekä yksi toisen tuotemerkin kuulokoje olivat hieman mutta eivät merkittävästi ReSound LiNX Quattroa huonompia.

ReSound-laitteiden äänenlaatuun vaikuttavia tekijöitä olivat muun muassa Full Dynamic Range, tasapainoinen basso- ja diskanttiäänien yhdistelmä sekä tyhjän tai vähäisen taajuusvasteen puuttuminen.

Lisätietoja

Korvien epäsymmetria ja epäsymmetristen suuntamikrofonikuulokojeiden sovitukset

Lehtiartikkeli, suuntakuvio, kenttätutkimus

Tässä tutkimuksessa tutkittiin epäsymmetristen suuntakuvioasetusten suorituskykyä ja suosittuutta eri SIN-kyvyillä varustetuilla potilailla. 28 miestä symmetrisellä SNHL:llä – joista kuudellatoista oli symmetrisiä SIN-kykyjä kummassakin korvassa ja kahdellatoista oli vasemman korvan SIN-etu – osallistuivat tutkimukseen.

Epäsymmetrisillä SIN-kyvyillä varustetut potilaat suoriutuivat heikommin SIN-testeistä kuin symmetrinen SIN-ryhmä – ja epäsymmetriset suuntakuvioasetukset vaikuttivat heidän SIN-tuloksiinsa eri tavalla kuin symmetrisessä SIN-ryhmässä.

Siitä huolimatta kaikkisuuntaisen/suunnatun korvan asetukset eivät vaikuttaneet huomattavasti epäsymmetrisen SIN-ryhmän reaalimaailman kokemukseen epäsymmetrisestä suuntakuviosta.

Tämä antaa syytä olettaa, että potilaat epäsymmetrisillä SIN-kyvyillä voivat yhä hyötyä epäsymmetrisen suuntakuvion mukanaan tuomista eduista. 

Lisätietoja

Hienosäätötulokset muistuttavat toisiaan sekä etäterveydenhuollossa että henkilökohtaisissa käynneissä

Lehtiartikkeli, teleaudiologia, sovellukset, kenttätutkimus

Neljätoista teknisesti harjaantunutta kuulokojeiden käyttäjää vertailivat kasvokkain tehtävää hienosäätöä ja etähienosäätöä saksalaisen Oldenburgin kuulokeskuksen kenttätutkimuksessa.

Kukin osallistuja osallistui kolmen viikon käytön aikana sekä etähienosäätöön, jossa käytettiin ReSound Smart 3D- ja Resound Assist -ohjelmia, että paikan päällä suoritettuun hienosäätöön.

Hienosäätötapahtumien järjestys tasapainotettiin osallistujien kesken. Hienosäätö ei merkittävästi vaikuttanut keskimääräisiin SIN-tuloksiin tai IOI-HA-tuloksiin, jotka mitattiin kunkin käynnin yhteydessä.

Osallistujat arvioivat ReSound Assistin olevan erittäin käyttökelpoinen, sekä lyhyen kolmen viikon kokeilujakson jälkeen että ylimääräisten neljän viikon käyttöajan jälkeen kymmenen osallistujan kohdalla, jotka omistivat oman yhteensopivan älypuhelimen.

Lisätietoja

Modernien etämikrofoniteknologioiden arviointi

Lehtiartikkeli, etämikrofonit, sovellukset

Tässä tutkimuksessa selvitettiin, miten etämikrofoniteknologiat voivat vaikuttaa puheentunnistukseen simuloidussa luokkahuoneympäristössä. 15 kokenutta kuulokojeen käyttäjää, joiden kuulonalenema on keskivaikeasta erittäin vaikeaan, saivat ReSound LiNX2 -kuulokojeet. 

Puheentunnistus hiljaisessa ja meluisassa ympäristössä käyttämällä AzBioa mitattiin käyttämällä pelkästään kuulokojeita, kuulokojeita sekä kiinteän vahvistuksen etämikrofoneja kaikkisuuntaisella kuviolla (ReSound Mini Mic) ja mukautuvia suuntamikrofoneja (ReSound Multi Mic) sekä kuulokojeita ja mukautuvan vahvistuksen mukautuvaa suuntaetämikrofonijärjestelmää (Roger Touchscreen ja Roger X -vastaanottimet).

Tulokset osoittivat, että kaikki etämikrofonit olivat melussa parempia kuin kuulokojeet yksinään ja että adaptiivinen vahvistusjärjestelmä (Roger) suoriutui parhaiten huonoimmissa signaali-kohina-suhteissa, kun taas kumpikin adaptiivinen etäsuuntamikrofoni (Multi Mic, Roger) suoriutuivat kaikkisuuntaista Mini Mic -mikrofonia paremmin keskitason signaali-kohina-suhteissa. Nämä tulokset voivat auttaa hoitajia löytämään parhaan ratkaisun potilaille tasapainottaen samalla suorituskyvyn, käyttömukavuuden ja kustannukset. 

Lisätietoja

REIG-vahvistuksen (Real Ear Insertion Gain) luotettavuus korvantauskojeissa eri  kytkentäjärjestelmin korvakäytävään

Lehtiartikkeli, todelliseen korvaan perustuvat mittaukset, avoimet sovitukset

Todelliseen korvaan perustuvien mittausten (REM) vaihtelut ovat todellinen ongelma, joka voi vaikuttaa kuulokojeen sovituksen tarkistuksen tarkkuuteen ja tekoon. Tässä tutkimuksessa on tutkittu, miten erityyppiset kuulokojesovitukset, kuten suosittu avoin sovitus, voivat vaikuttaa REM-vaihteluun.

Vahvistusmittaukset kuulokojeen ollessa paikallaan suoritettiin 20 korvalle viidessä eri kokoonpanossa – korvantauskojeet (BTE) vakioletkulla ja mukautetuilla korvakappaleilla, BTE:t ohuilla letkuilla ja avoimilla sekä tulppaanitipeillä, sekä kuuloke korvassa -kuulokojeet (RIE) avoimilla ja Power-tipeillä. Kaksi eri audionomia mittasi kunkin kokoonpanon kahdesti.

Minkään REM-vaihtelun ei havaittu olevan merkittävä kahden testaajan, viiden kuulokojekokoonpanon ja kahden testikerran välillä. Tämä osoittaa, että REM-mittaukset ovat luotettavia avoimissa sovituksissa, kunhan vain varmistetaan, että käytetään oikeita REM-menetelmiä, ennen kaikkea sopivaa mittausletkun asettamistapaa.

Lisätietoja

Epäsymmetrisen suuntamikrofonisovituksen kenttäarviointi

Lehtiartikkeli, suuntakuvio, kenttätutkimus

Epäsymmetrisen suuntakuvion edut on osoitettu laboratorio-olosuhteissa, mutta tässä kenttätutkimuksessa pyrittiin määrittämään, miten kuuntelijat voivat toimia todellisessa maailmassa epäsymmetrisen suuntakuviosovituksen kanssa. 

12 kokenutta kuulokojeen käyttäjää käytti omia kuulokojeitaan (eri tuotemerkeiltä) kahdessa tasapainotetussa kotikokeessa – yksi ohjelma bilateraalisilla kaikkisuuntaisilla mikrofoneilla ja yksi ohjelma epäsymmetrisellä suuntakuviolla (yksi korva kaikkisuuntainen, yksi korva suunnattu). He pitivät kirjaa kuulokojeen käytöstä ja kuuntelun helppoudesta kussakin mikrofonitilassa. 

Osallistujat ilmoittivat kuuntelun olleen helpompaa epäsymmetrisessä tilassa, joskin se koski vain tilanteita, joissa suuntamikrofonin käyttö olisi odotettua.  Kumpikaan mikrofonitila ei osoittautunut selvästi toista mieluisammaksi, mikä tarkoittaa sitä, että osallistujat saattoivat hyötyä epäsymmetrisestä suuntakuviosta ilman negatiivisia vaikutuksia tyytyväisyyteen ympäristöissä, joissa kaikkisuuntainen lähestymistapa on yleensä mieluisin.

Lisätietoja

Akustiset ympäristöt, joissa vanhemmat aikuiset käyttävät kuulokojeitaan: Tietoja ääniympäristön tietojenkeruusta

Lehtiartikkeli, ääniympäristön luokitus, tietojenkeruu, kenttätutkimus

Tässä tutkimuksessa tutkittiin akustisia ympäristöjä ReSound-kuulokojeita käyttävien vanhempien aikuisten kokemina sekä kuuden viikon että 13 viikon testijakson ajan.

Kuulokojeiden kautta kerätty tieto viittaa siihen, että vanhemmat aikuiset viettävät keskimäärin 60 % ajastaan hiljaisissa tai kahdenkeskisissä puheympäristöissä, mikä vastaa tarkasti ennen testiä suoritettuja sosiaalisen elämän mittauksia.

Tulokset tarjosivat todisteita siitä, että ääniympäristön luokitus tunnistaa potilaiden kohtaamat akustiset tilanteet tarkasti kunkin kuuntelijan oikean ja vasemman kuulokojeen keräämien tietojen korkean vastaavuusasteen vuoksi. Tämä puolestaan auttaa varmistamaan sen, että kuulokojeen automaattiset käsittelyominaisuudet aktivoituvat aiotuissa ympäristöissä. 

Lisätietoja

Miten epäsymmetrisen suuntakuvion kuulokojesovitukset vaikuttavat puheentunnistukseen

Lehtiartikkeli, suuntakuvio, puheentunnistus

Epäsymmetrinen suuntakuvio hyödyntää sekä kaikkisuuntaisia että suunnattuja asetuksia hajanaisissa meluympäristöissä parantaakseen haluttujen signaalien kuuluvuutta ympäristön äänten havainnointikyvyn samalla säilyttäen. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, miten eri puhe- ja meluasetukset voivat vaikuttaa suorituskykyyn epäsymmetrisessä suuntakuvio-ohjelmassa.

Kahta melutilannetta testattiin – puhe edessä ja hajanainen melu kuulijan takana sekä puhe kuulijan oikealla puolella ja hajanainen melu vasemmalla. Bilateraalinen suuntakuvio oli paras edestä tulevalle puheelle, kun taas suunnattu tila kohti melun lähdettä oli parempi kuin suunnattu tila kohti puhetta, kun puhe tuli sivulta.

Tämä tutkimus ei vastaa reaalimaailman tilanteita vaan ennemminkin osoittaa epäsymmetrisen mikrofonitilan adaptiivisuuden tärkeyden. Vaikkei siitä aina ollutkaan eniten hyötyä, ohjelman kyky mukautua eri mikrofonimäärityksiin voi auttaa kaikkien dynaamisten meluympäristöjen kattamisessa.

Lisätietoja

Itsenäisessä tutkimuksessa esitellään tapa arvioida kuulokojeiden äänenlaatu

Lehtiartikkeli, äänenlaatu

Äänenlaatu on yksi kuulokojeiden käyttäjien tyytyväisyyteen eniten vaikuttavista tekijöistä, mutta äänenlaadun sekä hyvän äänenlaadun määrittäminen on erittäin subjektiivista.

Riippumaton laboratorio kehitti uuden menetelmän kuulokojeiden tulosten äänenlaatuattribuuttien parempaa arviointia varten. Kuulovammaiset kuuntelijat koulutettiin arvioimaan äänenlaadun eri tekijöitä, kuten luonnollisuutta, basso-/diskanttiäänten yhdistelmää, reverberaatiota, kovuutta ja häiriöitä.

Sen jälkeen he arvioivat kuuden ensiluokkaisen kuulokojeen tallentamaa puhetta ja musiikkia. ReSound-kuulokojeet saivat huippuarvosanan äänenlaadusta verrattuna kahteen muuhun kuulokojetuotteiden sukupolveen.

Korkeaksi arvioitu äänenlaatu korreloi suuren luonnollisuuden ja pienen häiriöiden määrän kanssa.

Lisätietoja

 

Kliiniset ohjeet

Lisäominaisuuksien asetusten määrittämisen tieteellinen perusta

Tutkimusraportti, lisäominaisuuksien asetusten määrittämisen tieteellinen perusta

Tutkimustiedot ovat osoittaneet, että audionomit tekevät vain harvoin muutoksia lisäominaisuuksien asetuksiin, vaikka näiden asetusten personointi ei välttämättä ole optimaalinen kulloisellekin käyttäjälle.

Tässä raportissa kuvataan uusi lisäominaisuuksien määritystapa SmartFit-sovitusohjelmistossa ja tutustutaan tieteelliseen kirjallisuuteen, jossa tämän määritystavan kehittämisestä kerrottiin.

Lisätietoja

Avoimet ratkaisut – miksi, miten ja milloin

Lehtiartikkeli, avoin sovitus, sovitusprotokolla

ReSound esitteli ensimmäisenä avoimen sovituksen konseptin julkistaessaan ReSound Airin vuonna 2003.

Tässä artikkelissa pureudutaan tarkemmin avoimen sovituksen konseptiin. Se antaa paljon hyvää taustatietoa avoimesta sovituksesta.

Artikkelissa kerrotaan avoimen sovituksen kehittämisen syistä, kuten tukosten vähenemisestä, paremmasta käyttömukavuudesta ja kosmeettisista eduista, sekä siitä, miten avoimeen sovitukseen liittyviä ongelmia ehkäistään.  

Lisätietoja

Kuinka modernit kuulokojeet voidaan ohjelmoida tarkistuksia varten REM-mittausten avulla?

Lehtiartikkeli, todelliseen korvaan perustuva tarkistus

Todelliseen korvaan perustuvat mittaukset (REM) ovat tärkeässä asemassa kuulokojesovitusten tarkistuksessa. Tässä artikkelissa mietitään, miten ärsykkeen tyyppi ja kuulokojeen asetukset voivat vaikuttaa REM-tuloksiin.

Pilottimittauksissa kolmella kuulokojeella havaittiin, että kun puheärsykettä, kuten ISTS:ää, käytettiin REM-mittauksiin, jokapäiväisissä kuunteluohjelmissa käytetyt kuulokojeen ominaisuudet saattoivat pysyä aktiivisena ja niiden vaikutus REM-tuloksiin oli alle 2 dB.

Toisaalta puhdas ääni tai puhemainen melu aiheuttivat muutoksia tuloksiin riippuen siitä, mitkä ominaisuudet olivat päällä ja miten pitkään ärsykkeitä annettiin. Tämä vaihtelu riippui myös kuulokojeen tuotemerkistä. 

Lisätietoja

Kuinka etämikrofonilla voidaan auttaa potilaita nauttimaan taas lempiaktiviteeteistaan

Lehtiartikkeli, etämikrofonit 

Etämikrofonit ovat vankka ja kustannustehokas tapa maksimoida puheentunnistus melussa, mutta ei aina ole selvää, miten tätä teknologiaa voi parhaiten käyttää jokapäiväisissä tilanteissa.

Tässä artikkelissa keskustellaan uusista todisteista etämikrofonien käytön puolesta. Lisäksi se sisältää vinkkejä, jotka auttavat potilaita saamaan kaiken irti etämikrofoneista ravintoloissa, autoissa, luentosaleissa, kirkoissa ja suurissa kokouksissa. 

Lisätietoja

Helppoja tapoja ottaa avustavia tekniikkoja käyttöön vastaanotolla

Lehtiartikkeli, langaton äänensiirto, etämikrofonit, teleaudiologia, sovellukset

Tämä artikkeli tekee yhteenvedon siitä, miten avustavat laitteet voivat monin eri tavoin parantaa potilaiden kuulokojeiden sovittamista, sisältäen langattomat lisälaitteet, sovellukset ja etähienosäätöpalvelut.

Artikkeli sisältää todisteita näiden tekniikoiden mahdollisista eduista sekä käytännön vinkkejä tekniikoiden käytöstä potilaan kuulokojeen sovittamiseen.

Lisätietoja

Kuulemisen kognitiivista tutkimusta: kohti kuulokojeiden käyttöönottoa

Lehtiartikkeli, kognitio, suuntakuvio, paikannus

Kuulokojeiden signaalien käsittelyn tulisi tukea aivojen luonnollisia toimintoja.

Tässä artikkelissa kuvaillaan kahta käsittelyominaisuutta: Binaural Directionality (Binauraalinen suuntakuvio) ja Spatial Sense (Tilantuntu). Ne ovat tärkeitä, jotta yksilö saa niin hyviä kuuloaistimuksia kuin mahdollista, ja ne huomioivat myös ylemmät prosessit sekä kognition.

Lisätietoja

Suuntakuvion evoluutio: Ovatko kuulokojeiden käyttäjät saaneet kehityksen myötä enemmän etuja?

Lehtiartikkeli, suuntakuvio, etämikrofonit

Tässä artikkelissa puhutaan suuntamikrofonien käytön historiasta kuulokojeissa sekä siitä, miten kukin tekniikan sukupolvi on aiempia sovelluksia monimutkaisempi.

Vaikka tämän artikkelin julkaisemisen jälkeen on otettu käyttöön monia muitakin uusia asioita, artikkeli antaa hyvän yhteenvedon kuulokojeille saatavilla olevista monista suuntavaikutelman tuottamisvaihtoehdoista ja antaa hyviä vinkkejä kunkin suuntakuviotilan käytöstä sovituksissa.

Lisätietoja

Miten päivä sujuu? Ajatuksia suuren kuuloklinikan vastaanotosta

Lehtiartikkeli, teleaudiologia, sovellukset

Audionomit voivat saada arvokasta tietoa jokapäiväisiin asiakaskäynteihin kuluvasta ajasta, mutta suurin osa klinikoista ei pysty analysoimaan näitä tietoja. Tässä artikkelissa on analysoitu yli 80 000 suuren kuuloklinikan potilaan anonymisoituja käyntitietoja yhdeksän vuoden ajalta.

Hienosäätökäyntejä oli lähes 30 prosenttia kaikista käynneistä, ja niistä melkein kaikki veivät 30 minuuttia tai vähemmän. Suurin osa audionomeista ja potilaista tietää kuitenkin, että yhteensä aikaa menee paljon enemmän kuin 30 minuuttia, kun huomioon otetaan matka- ja odotusajat.

Tämänkaltaiset tiedot, yhdessä tehokkuutta ja käyttömukavuutta lisäävien ratkaisujen kanssa, voivat auttaa muita vastaanottoja.

Lisätietoja

Teleaudiologia: ystävä vai vihollinen kuulonhoidon konsumerismissa? Osa 1: Etäterveydenhoitotyökalut parantavat kasvokkain tarjottavaa terveydenhoitoa, eivät korvaa sitä.

Lehtiartikkeli, teleaudiologia

Terveydenhuolto on viime vuosina kokenut muutoksia, kun potilaat ovat alkaneet toimia yhä enemmän kuluttajien tavoin. Etäterveydenhuoltotyökaluja on alettu kehittää osittain tästä muutoksesta johtuen, mutta voi olla vaikea määrittää, miten näitä työkaluja voi parhaiten käyttää kuuloklinikalla.

Tässä artikkelissa mietitään, miten etäterveydenhuolto todennäköisesti tulee vaikuttamaan kuulonhoitoon, ja kerrotaan, miten nämä työkalut voivat auttaa hoitajia tarjoamaan parasta mahdollista hoitoa potilailleen.

Lisätietoja

Teleaudiologia: ystävä vai vihollinen kuulonhoidon konsumerismissa? Osa 2: Parempaa sovitusta ja tehokkuutta

Lehtiartikkeli, teleaudiologia, sovellukset

Etäterveydenhoito voi parantaa potilastyytyväisyyttä terveyspalveluihin, myös kuulonhoidon alueella.

Tässä artikkelissa kuvaillaan markkinoille tulleita uusia teleaudiologiatyökaluja ja keskitytään erityisesti ReSound Assist -etähienosäätöpalveluun, joka toimii Resound Smart 3D -puhelinsovelluksen kautta. Teleaudiologian käyttöä tukevia todisteita käsitellään myös.

Lisätietoja

ReSound Unite Minimikrofonin elektroakustinen arviointi Otometrics Aurical HIT -menetelmällä

Tutkimusraportti, etämikrofonit, todelliseen korvaan perustuva tarkistus

Tässä raportissa kuvataan, miten ReSound-etämikrofonit voidaan tarkistaa sähköakustisen mittauksen avulla. Vaiheittaiset ohjeet on luotu perustuen AAA:n ja ASHA:n FM-järjestelmien tarkistukseen kehittämiin ohjeisiin.

Lukijoita ohjataan tarkistamaan läpinäkyvyys, SNR-etu ja suurin teho käyttämällä Otometrics Aurical HIT -menetelmää. Kunkin mittauksen toleransseja ja säätöehdotuksia käsitellään myös.

Lisätietoja

Mitä sovitus sisältää? Todellisen maailman sovitusprotokollien arviointi

Lehtiartikkeli, sovitusprotokolla, todelliseen korvaan perustuva tarkistus

Monet alan asiantuntijat ovat kehittäneet protokollia kuulokojeiden sovittamista ja hienosäätöä varten, mutta sovituksen ”filosofiasta” on puhuttu vain vähän. Kyse on kuulonhuollon tarjoamisen henkilökohtaisemmasta puolesta, joka liittyy audionomin kokemukseen sekä kunkin potilaan tarpeisiin.

Tässä artikkelissa keskitytään sovitusfilosofiaan liittyviin konsepteihin sekä siihen, miten audionomit voivat kehittää omia potilaskohtaisia mallejaan vastaanotoillaan sekä miten se voi vaikuttaa kuulokojeiden sovitukseen.

Lisätietoja

Miksi sovitusohjelmiston simuloitu näyttö ei vastaa potilaani korvan todellista tulosta?

Lehtiartikkeli, sovitustyyppi, sovitusprotokolla, todelliseen korvaan perustuva tarkistus

Sovitusohjelmiston vahvistus tai tulos ei välttämättä vastaa täysin potilaan korvan todellista tulosta.

Tämä johtuu osittain Coupler Response for Flat Insertion Gain (CORFIG) -ominaisuudesta, jonka on muunnettava coupler-vahvistus simuloiduksi todellisen korvan vahvistukseksi, sekä ”keskimääräisen” todellisen korvan luomisen vaikeudesta sovitusohjelmistossa.

Artikkelissa keskustellaan näiden ja muiden muuttujien vaikutuksista simuloituun todelliseen korvaan.

Lisätietoja

 

Kuulonalenema

ReSoundin binauraalisen kuuntelustrategian evoluutio: All Access Directionality ja Ultra Focus

Tiivistelmä, ReSoundin binauraalisen kuuntelustrategian evoluutio: All Access Directionality ja Ultra Focus.

Aikuiset kuulokojeiden käyttäjät käyttävät kuulokojeitaan monenlaisissa akustisissa ympäristöissä, ja suuren osan ajasta he ovat vähemmän monimutkaisissa ympäristöissä. Käyttäjien toiveet ja kuulemistavoitteet eroavat myös toisistaan.

Sen vuoksi on tärkeää tarjota parasta mahdollista kuunteluelämystä kaikentyyppisissä todellisen elämän tilanteissa. ReSound ONE esittelee innovatiivisen All Access Directionality -ominaisuuden, joka auttaa käyttäjiä kuulemaan hyvin kaikenlaisissa päivittäisissä ympäristöissä.

All Access Directionality lisää tuloksiin perustuvaan binauraaliseen lähestymistapaan ReSoundin uuden ja kehittyneen suuntakuviotekniikan.

Lisäksi käyttäjät voivat ottaa käyttöön Ultra Focus -ominaisuuden, jonka avulla he voivat kuulla paremmin kahdenkeskisiä keskusteluita erittäin meluisissa ympäristöissä, joissa he kaipaavat vähän lisäapua. 

Lisätietoja

Innovatiivinen RIE korvakäytävän sisäisellä mikrofonilla, joka antaa käyttäjien ”kuulla omilla korvillaan”.

Tutkimusraportti,  Innovatiivinen RIE korvakäytävän sisäisellä mikrofonilla, joka antaa käyttäjien ”kuulla omilla korvillaan”.

Kuuloke korvassa (RIE) -kuulokojeet ovat vallanneet kuulokojemarkkinat. RIE-kuulokojeiden suosion voi helposti ymmärtää. Ne ovat vankkoja, mukavia ja huomaamattomia, minkä lisäksi ne voivat tarjota paljon erilaisia ominaisuuksia. RIE-kuulokojeiden huono puoli on se, että mikrofonit sijaitsevat epäluonnollisessa paikassa äänten ohjaamiseksi korvaan. ReSoudin Organic Hearing -äänifilosofia inspiroi luonnollisia kuulemisprosesseja jäljitteleviä innovaatioita, ja yksi uusi todiste siitä on se, että ReSound ONE RIE -kuukokojeesta on saatavilla M&RIE-versio. Innovatiivinen kuulokoje sijoittaa mikrofonin käyttäjän korvakäytävään, niin että korvan luonnollinen muoto kerää ääntä ja käyttäjät voivat nauttia kaikista RIE-kuulokojeiden eduista sekä mahdollisimman luonnollisesta äänenlaadusta.

Lisätietoja

Miten teinit käyttävät avustavaa kuuloteknologiaa

Lehtiartikkeli, pediatria, etämikrofoni, langaton äänensiirto

Kuulonalenemasta kärsivät lapset voivat hyötyä avustavasta teknologiasta, kuten langattomista etämikrofoneista, niin luokkahuoneen sisällä kuin sen ulkopuolellakin.

Kun lapsista tulee teinejä, he kohtaavat koko ajan muuttuvia haasteita etämikrofoniteknologiaa käyttäessään.

Tässä raportissa kuvaillaan, miten audionomit voivat ymmärtää haasteita. Lisäksi raportissa selvitetään, miten nykyiset langattomat teknologiat voivat auttaa selviytymään niistä.

Lisätietoja

Smart Hearing käyttäjille, joiden kuulonalenema on vaikea tai erittäin vaikea.

Tutkimusraportti, vaikea tai erittäin vaikea kuulonalenema, tapaustutkimukset

ReSound Enzo 3D -kuulokoje kehitettiin täyttämään vaikeasta tai erittäin vaikeasta kuulonalenemasta kärsivien potilaiden moninaiset tarpeet.

Se on osa kuulokoje-ekosysteemiä, joka sisältää langattomia lisälaitteita, ReSound Assist -etähienosäädön sekä yhteensopivuuden simpukkaimplanttien kanssa.

Tässä raportissa esitellään kolme ReSound ENZO 3D -käyttäjää ja kerrotaan, miten tämän ainutlaatuisen kuulokojeen eri osat ovat parantaneet heidän elämäänsä.

Lisätietoja

Innovatiivinen ja kustannustehokas lähestymistapa langattomien etämikrofonien käyttämiseen kouluissa

Lehtiartikkeli, pediatria, etämikrofonit

Luokkahuoneympäristöissä on usein paljon taustamelua ja jälkikaiuntaa, minkä lisäksi oppilaat istuvat yleensä kaukana puhujasta. Sen vuoksi kuulovammainen oppilas on huomattavasti heikommassa asemassa normaalisti kuuleviin luokkatovereihinsa nähden.

ReSoundin Multi Mic on ainutlaatuinen ratkaisu, joka täyttää opiskelijoiden ja opettajien tarpeet sekä toimii myös edullisena ratkaisuna luokkahuoneen ulkopuolella.

Sitä voidaan käyttää yksin tai se voidaan integroida olemassa olevaan FM- tai DAI-laitteistoon, kuten Roger-yleisvastaanottimeen.

Multi-micin käyttöönottoon liittyvistä ratkaisuista keskustellaan paraikaa.

Lisätietoja

Harhaanjohtava sana vähäinen: Vähäisestä kuulonalenemasta kärsivien eri tarpeet

Lehtiartikkeli, sovitusprotokolla, vähäinen kuulonalenema

Vähäisestä kuulonalenemasta kärsivät potilaat tuottavat monenlaisia haasteita.

Kyse on monimuotoisesta joukosta, jonka jäsenet voivat kokea suuriakin ongelmia meluisissa ympäristöissä viestimisessä tai jotka eivät välttämättä edes ymmärrä kärsivänsä kuulonalenemasta.

Tämän potilasryhmän hoito edellyttää odotusten hallintaa, kuulonaleneman tutkimista sekä ryhmälle parhaiten sopivien vahvistusvaihtoehtojen ymmärtämistä. 

Lisätietoja

Langattoman etämikrofonin arviointi bimodaalisen simpukkaimplantin saaneiden keskuudessa

Lehtiartikkeli, etämikrofonit, simpukkaimplantit, bimodaaliset käyttäjät

Bimodaalisen simpukkaimplantin käyttäjät voivat hyötyä etämikrofonin käytöstä meluisissa ympäristöissä, mutta aiemmin äänen siirto oli mahdollista vain yhteen korvaan.

Nyt ReSound Multi Mic voi siirtää ääntä molempiin korviin kuulokojeen ja simpukkaimplantin kautta.

Tässä etämikrofonien ja bimodaalisen äänensiirron etuja arvioivassa tutkimuksessa havaittiin, että simpukkaimplantin saaneet potilaat saivat huomattavia SIN-etuja käyttämällä etämikrofoneja simpukkaimplantin kanssa ja siirtämällä signaalin sekä implanttiin että kuulokojeeseen.

Bimodaalisen edun havaittiin olevan keskimäärin 2 dB. 

Lisätietoja

Kuulokojeiden eri sovitustapojen vertailu bimodaalisten simpukkaimplanttien käyttäjien keskuudessa

Lehtiartikkeli, Audiogram+, sovitusprotokolla, todelliseen korvaan perustuva tarkistus, paikannus, simpukkaimplantit, bimodaaliset käyttäjät

Tässä tutkimuksessa tutkittiin sitä, miten sovitustapa saattaa vaikuttaa tuloksiin bimodaalisten potilaiden kohdalla.

Bimodaalisten simpukkaimplanttien käyttäjät saivat ReSound Enzon, joka hyödyntää kahta eri tekniikkaa äänenvoimakkuuden tasapainottamiseen – laajakaista vs. kapeakaista – ja kahta sovitustyyppiä — Audiogram+ ja NAL-NL2.

Keskimääräinen REAG ei osoittanut huomattavaa eroa vahvistuksessa, kun kaikki säädöt oli tehty.

Sovitustapa ei myöskään vaikuttanut mitenkään puheen ymmärtämiseen hiljaisissa tai meluisissa ympäristöissä, eikä paikannuskykyyn, vaikkakin potilaiden oli huomattavasti helpompi ymmärtää puhetta meluisessa ympäristössä bimodaalisella vaihtoehdolla verrattuna pelkkään simpukkaimplanttiin.

Lisätietoja

Suuntakuviostrategian vaikutus ympäristöön äänten kuulemiseen eriasteisten kuulonalenemien kohdalla

Lehtiartikkeli, suuntakuvio, vaikea tai erittäin vaikea kuulonalenema 

Kuulokojeissa on jo pitkään käytetty suuntamikrofoneja puheen ymmärtämisen parantamiseksi meluisissa ympäristöissä, mutta suuntamikrofonitilojen käyttöönotossa voi olla monia eroja, mikä todennäköisesti johtaa eri vaikutuksiin kuulijoiden keskuudessa. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, miten ReSoundin Binaural Directionality III (Binauraalinen suuntakuvio III) -toiminto, joka on kehitetty käyttämään sekä kaikkisuuntaisia että suunnattuja mikrofoneja meluisissa ympäristöissä, vaikutti SIN-ymmärrystasoon verrattuna kahteen binauraaliseen keilanmuodostusominaisuuteen, joita käytetään muiden tuotemerkkien kuulokojeissa. 

10 keskivaikeasta kuulonalenemasta kärsivää kuulijaa ja seitsemän vaikeasta tai erittäin vaikeasta kuulonalenemasta kärsivää käyttäjää saivat kolmen eri tuotemerkin kuulokojeet ja suorittivat adaptiivisen SIN-tehtävän kolmessa kuuntelutilanteessa – puhe kuuntelijan edestä, sivulta ja takaa. Binaural Directionality III (Binauraalinen suuntakuvio III) oli huomattavasti kahden muun tuotemerkin vaihtoehtoja parempi, kun puheen lähde oli joko kuulijan sivulla tai takana. Yksi binauraalista keilanmuodostusta hyödyntänyt tuotemerkki päihitti ReSoundin edestä tulevan puheen kohdalla, mutta ainoastaan keskivaikeasta kuulonalenemasta kärsivien kuuntelijoiden kohdalla.

Lisätietoja

FaceTimen tarjoamat edut puheen ymmärrettävyyden suhteen

Lehtiartikkeli, langaton äänensiirto, puhelimen käyttö, vaikea ja erittäin vaikea kuulonalenema

Kun suoraan kuulokojeeseen suunnattu MFi-äänensiirto tuli mahdolliseksi, potilaat saattoivat myös hyötyä ylimääräisistä visuaalisista vihjeistä FaceTime-puheluiden aikana. Tässä kokeessa testattiin, miten kuulokojeiden kanssa käytetyt eri puhelutekniikat saattavat vaikuttaa kuulovammaisten käyttäjien puheentunnistukseen.

15 vaikeasta tai erittäin vaikeasta kuulonalenemasta kärsivää kuuntelijaa kokeilivat puhua melussa, kun ääni siirrettiin akustisen puhelimen, langattoman PhoneClip+-laitteen ja MFi:n kautta FaceTimen kanssa tai ilman sitä.  Tutkimuksessa vertailtiin myös unilateraalista ja bilateraalista äänensiirtoa. Puhelun äänen siirto millä tahansa muulla tavalla kuin akustisesti paransi ymmärtämisastetta huomattavasti melussa, samoin kuin bilateraalinen verrattuna unilateraaliseen.

FaceTimen antamat visuaaliset vihjeet olivat myös hyödyllisiä ja paransivat lopputulosta keskimäärin 23 % verrattuna pelkkään ääneen, myös käytettäessä unilateraalista äänensiirtoa.

Lisätietoja

 

Tinnitus

ReSound-tinnitusmaskerin (Tinnitus Sound Generator; TSG) edut pitkällä aikavälillä 18 kuukauden tutkimuksen jälkeen

Tutkimusraportti, tinnitus, tapaustutkimukset

Kolmelle keskivaikeasta tai vaikeasta tinnituksesta kärsivälle potilaalle sovitettiin ReSoundin Tinnitusmaskeri (TSG) ääniterapian ja neuvonnan ohella. Tinnituksen vaikeus ja ymmärrys siitä mitattiin ennen sovitusta, kuuden kuukauden kohdalla ja 18 kuukauden kohdalla. Kaikkien kolmen potilaan tinnitustaso väheni huomattavasti ReSound TSG:n sovittamisen jälkeen.

Lisätietoja

Tinnituksenhallinta digitaalisena aikakautena: ReSound Reliefin tehokkuus

Lehtiartikkeli, tinnitus, sovellus, kliiniset tutkimukset

Tämä artikkeli sisältää ReSound Relief -sovelluksen yksityiskohtaisen kuvauksen, sisältäen personoidun My Plan -huippuominaisuuden. Vuoden 2019 alusta sovellusta on ladattu yli 300 000 kertaa ja sillä on yli 50 000 aktiivista käyttäjää kuukaudessa. ReSound Relief -sovelluksen tehoa arvioivia tutkimuksia suoritetaan parhaillaan, ja sovelluksen on havaittu vähentävän tinnitushaittoja kolmen kuukauden ajanjaksolla osana tinnituksenhoito-ohjelmaa.

Lisätietoja

ReSound Relief -sovelluksen testitulokset

Tutkimusraportti, tinnitus, sovellus, kliiniset tutkimukset

ReSound Relief on sovellus, joka on suunniteltu tarjoamaan tinnituspotilaille äärimmäistä personointimahdollisuutta ja helppokäyttöisyyttä, käyttivätpä he sitten kuulokojetta tai eivät. Sovelluksen helppokäyttöisyys on tärkeää sekä potilaiden että myös hoitajien kannalta, sillä hoitajat saattavat haluta lisätä ylimääräisen tinnituksenhoitoon sopivan työkalun hoito-ohjelmaansa. 53 tinnitusta hoitavaa audionomia pyydettiin arvioimaan, minkälaisia etuja ReSound Relief tarjoaa potilaille, miten joustavasti se pystyy vastaamaan eri potilastarpeisiin, miten helppokäyttöinen se on ja miten todennäköisesti he suosittelisivat sovellusta. Audionomit antoivat huippuarvosanat kaikissa neljässä kohdassa, mikä vastaa hyvin pitkälti ReSound TSG:n tuloksia aiemmassa tutkimuksessa.

Lisätietoja

Tinnituksenhallinta veteraanijärjestössä ReSoundin tinnitusmaskeria (Tinnitus Sound Generator, TSG) käyttäen: Kliininen tutkimus

Tutkimusraportti, tinnitus, kliiniset tutkimukset

61 veteraanijärjestössä työskentelevää audionomia pyydettiin vastaamaan kyselyyn, jossa tutkittiin ReSound TSG:n joustavuutta, helppokäyttöisyyttä ja etuja. ReSound TSG:n sanottiin yleisesti olevan helppokäyttöinen, hyödyllinen ja joustava potilaiden tarpeisiin vastaamisessa. 83 prosenttia audionomeista sanoi, että heidän potilaansa tila oli parantunut huomattavasti laitteen ansiosta, kun taas 62 prosenttia ilmoitti, että ReSound TSG toimi paremmin kuin heidän aiemmin kokeilemansa tinnitustuotteet.

Lisätietoja

ReSound-tinnituksenhallinta: Menestyksekkään tinnitusklinikan pyörittäminen

Tutkimusraportti, tinnitus, sovellus, sovitusprotokolla, kliiniset ohjeet

Tämä raportti kertoo, miten audionomit voivat perustaa tinnituksenhoitoklinikan. Raportissa esitellään vaiheittaisia protokollia ja työkaluja, joita tarvitaan tinnituksen arviointiin ja hoitoon, sekä vinkkejä menestyksekkään vastaanoton pyörittämiseen ja omien palveluiden markkinointiin.

Lisätietoja

ReSound-tinnituksenhallinta: Big Data ja ReSound Relief

Tutkimusraportti, tinnitus, kliiniset tutkimukset

ReSound Relief tarjoaa mahdollisuuden saavuttaa monia vielä hoidon ulkopuolella olevia tinnituksesta kärsiviä henkilöitä, sillä kyse on ilmaisesta tai edullisesta vaihtoehdosta, joka on helppo ladata. Voimme hyödyntää sen jo käyttöön ottaneita lukuisia käyttäjiä keräämällä tietoja siitä, kuinka käyttäjät käyttävät sovellusta ja minkälaisia etuja he saavat. Tässä raportissa kuvaillaan, miten Relief-sovellus kerää ja analysoi anonymisoiuta käyttödataa.

Lisätietoja