Skip to content

Warp Processing™

Rooli
Jäljittelee saapuvan äänen taajuuksien analysoimista korvassa ja taajuuksien jakamista sävelkorkeuksiksi.

Etu loppukäyttäjälle
Tarjoaa selkeää ääntä, joka on käytännössä häiriötöntä.
Warp-käsittely korvan sisällä
Warp-käsittely on se käsittelytapa, jolla ReSound on päättänyt käsitellä ääntä. ReSound on ensimmäinen ja ainoa valmistaja, joka käyttää sisäkorvataajuusanalyysiin perustuvaa vahvistusta.
Warp-käsittely jäljittelee saapuvan äänen taajuuksien analysoimista korvassa ja taajuuksien jakamista sävelkorkeuksiksi. Taajuuksien koodaus poistetaan ja ääntä vahvistetaan epälineaarisesti eli samalla tavoin kuin korva toimii.
Warp-käsittelykaavio
Useimmat taajuusanalyysissä käytettävät digitaaliset tekniikat perustuvat vakiokaistanleveyteen, jolloin kaistoille annetaan yhtä paljon tilaa, mutta Warp-käsittelyssä taajuudet jaotellaan 17 pehmeästi limittyväksi taajuuskaistaksi, jotka vastaavat simpukan erottelukykyä sekä äänen Bark-asteikkoa. Bark-asteikko perustuu ihmiskuulon kriittisiin kaistanleveyksiin.
Warp-käsittely on erittäin tärkeää ympäristön arvioimiseksi tarkasti. Lyhyen käsittelyviiveen ja pehmeän taajuusvasteen avulla tämä ominaisuus tarjoaa potilaille selkeää ja tasapainoista ääntä, jossa ei käytännössä ole häiriöitä ollenkaan.

Vahvistukset

Vahvistusten avulla sovittaja voi määrittää taajuusvasteen ja muuttaa pakkaussuhdetta diskreettien taajuuksien kohdalla. Kuulokojeissa on mallista riippuen 5–17 vahvistusta.

 RESOUND-MALLI  SUURIN TAAJUUS
LiNX Quattro 9 / LiNX Quattro 7 / LiNX 3D 9 / LiNX 3D 7 / Up Smart 9, Up Smart 7 / Up 9, Up 7  17
Enya 4  10
Magna 4 / Up Smart 5  9
Magna 2   6
Enya 4, Enya 3   4
Enya 2  3