Skip to content

Spatial Sense (tilantuntu)

Rooli
Korvaa tilavaikutelman muodostumisessa auttavat vihjeet, jotka kokevat häiriöitä johtuen kuulokojeen sijainnista korvan takana sekä laajan dynaamisen alueen pakkauksen vaikutuksista.

Etu loppukäyttäjälle
Hyvä tilantuntu ja erinomainen äänenlaatu.

Spatial Sense on kahden eri algoritmin yhdistelmä. Ensimmäinen on korvalehden toimintaa jäljittelevä algoritmi. Se toistaa avoimen korvan monauraaliset spektrivihjeet, jotka häiriintyvät, kun kuulokojeen mikrofoni sijaitsee korvalehden ulkopuolella. Toinen algoritmi säilyttää interauraalisen tasoeron (ILD) eli kuhunkin korvaan saapuvien äänitasojen luonnollisen pään katvevaikutuksesta johtuvan eron. Tämä on tärkeä binauraalinen paikannusvihje, jota laaja dynaamisen alueen pakkaus (WDRC) saattaa häiritä.

Korva ilman kuulokojetta

Tämä kuva osoittaa kuulokojeettoman oikean korvan kulmasta riippuvaisen vaimennuksen. Tummanpunainen osoittaa vähäisen tai olemattoman vaimennuksen. Spatial Sense (tilantuntu) matkii kuulokojeettoman korvan vaimennuskuviota.

 


Virheet äänen lähteen paikantamisessa eteen tai taakse sekä yleiset eri kulmista tulevien äänten paikannusvirheet
vähenevät käytettäessä Spatial Sense -toimintoa.

Spatial sense taajuus
Korvantauskoje

ilman Spatial Sense -toimintoa

Suuri osa tilavaikutelmasta menetetään

Spatial sense taajuus värit
Korva ilman kuulokojetta

 

Vaimennuskuvio oikeassa kuulokojeettomassa korvassa

Spatial sense taajuus värit
Korvantauskoje

Spatial Sensen kanssa

Vaimennuskuvio muistuttaa paljolti korvaa ilman kuulokojetta

Interauraalisten tasoerojen (ILD) palautus

Äänet, jotka eivät ole peräisin edestä tai takaa, kuuluvat intensiivisemmin ääntä lähempänä olevassa korvassa. WDRC voi häiritä tätä tärkeää paikannusvihjettä. Esimerkiksi:
Ilman vahvistusta
Signaali saavuttaa vasemman korvan 70 dB:n voimakkuudella ja oikean korvan 60 dB:n voimakkuudella. Interauraalinen tasoero (ILD) on siksi 10 dB, johtuen pään katvevaikutuksesta. On helppo tajuta, että ääni on peräisin vasemmalta.

 

 

WDRC-vahvistuksella
WDRC saattaa lisätä 5 dB:n vahvistuksen vasempaan korvaan ja 10 dB:n vahvistuksen oikeaan korvaan, sillä WDRC vahvistaa pehmeitä ääniä enemmän. Tämän vuoksi ILD pienenee 5 dB:hen – on vaikeampaa tajuta, mistä suunnasta ääni on peräisin.

 

 

WDRC-vahvistuksen JA Spatial Sensen kanssa
Spatial Sense laskee oikean ILD-arvon ja säilyttää sen täsmäämällä kunkin kuulokojeen vahvistuksen kuulokojeiden väliseen tiedonsiirtoon perustuen.

 

 


Kuulokojeiden välinen tiedonsiirto vastaa signaalien vaihtoa kuulojärjestelmään kuuluvien korvien välillä. Tämä auttaa matkimaan korvien välisten tasoerojen säilyttämistä tavalla, joka on mahdollisimman lähellä normaalia kuulemisprosessia.

spatial sense korvat kuvake
 RESOUND-MALLI  VAIHTOEHTO
 LiNX Quattro 9 / LiNX 3D 9 / ENZO 3D 9  Spatial Sense saatavilla
Huomautus: Ei Spatial Sense (tilantuntu) -toimintoa mukautetuissa malleissa