Skip to content

Bassokorostus

Rooli
Optimoi äänenvoimakkuuden kokeneille loppukäyttäjille, jotka kärsivät vaikeasta tai erittäin vaikeasta kuulonalenemasta.

Etu loppukäyttäjälle
Kuulokoje tarjoaa haluttua äänenlaatua.

Loppukäyttäjät, jotka kärsivät vaikeasta tai erittäin vaikeasta kuulonalenemasta, pitävät monesti suuremmasta matalien taajuuksien vahvistuksesta kuin normaalisti suositellaan. Se auttaa täyttämään äänenlaatuvaatimukset lisäämättä vinkumisen riskiä. Bassokorostus tarjoaa sovittajalle nopean ja helpon tavan mukauttaa koje matalan taajuuden vahvistuksiin kolmella asetuksella.

BASSOKOROSTUKSEN TIEDOT
  250 Hz 500 Hz 750 Hz 1000 Hz
Mild (Vähäinen)  3 dB 6 dB 3 dB 1 dB
Moderate (Keskinkertainen) 6 dB 9 dB 5 dB 2 dB
Strong (Suuri) 9 dB 12 dB 8 sB 3 dB

 RESOUND-MALLI  VAIHTOEHTO
 LiNX Quattro 9 / LiNX 3D 9 / ENZO 3D 9 Mild (Vähäinen), Moderate (Keskinkertainen), Strong (Suuri)
 LiNX Quattro 7 / LiNX 3D 7 / ENZO 3D 7 Mild (Vähäinen), Moderate (Keskinkertainen)
 LiNX Quattro 5 / LiNX 3D 5 / ENZO 3D 5 Päällä**
* UP-kuulokkeelle ja PBTE-malleille
** On = Mild (Vähäinen)