Skip to content

Environmental Optimizer (Ääniympäristön optimointi)

Rooli
Säätää kuulokojeen asetuksia automaattisesti.

Etu loppukäyttäjälle
Käyttäjät voivat nauttia optimaalisesta kuuluvuudesta ja käyttömukavuudesta myös liikkuessaan nopeasti muuttuvien ääniympäristöjen läpi ilman tarvetta jatkuville manuaalisille säädöille.

On laajalti tiedossa, että kuulokojeiden käyttäjillä on erilaisia äänenvoimakkuusmieltymyksiä ääniympäristöstä riippuen. Sen vuoksi, kun Environmental Optimizer (ääniympäristön optimointi) tunnistaa ympäristön, se säätää äänenvoimakkuutta automaattisesti, minkä ansiosta käyttäjän ei tarvitse jatkuvasti manuaalisesti säätää äänenvoimakkuutta tai vaihtaa ohjelmaa.

Automaattinen äänenvoimakkuuden säätäminen, kun Environmental Optimizer (ääniympäristön optimointi) on otettu käyttöön

Aika ympäristön tarpeen vaihdon määrittämiselle:
4 sekuntia
Vaihdon kesto:
1 dB / sekunti

Environmental Optimizer II (Ääniympäristön optimointi II)

Ympäristökohtaisen äänenvoimakkuuden lisäksi Environmental Optimizer II (ääniympäristön optimointi II) -toiminto hyödyntää yksilöllistä adaptiivista melunvaimennusta (NoiseTracker™ II) kutakin ympäristöä kohden. Kyse on erinomaisesta ratkaisusta kuulokojeiden käyttäjille, sillä se sekä vastaa tarpeeseen mukautua monenlaisiin kuunteluympäristöihin että varmistaa käyttömukavuuden melussa.

Environmental Optimizer (ääniympäristön optimointi) kaavio

Oletusarvot vaihtelevat hieman vaikeiden kuulonalenemien kohdalla

 ENVIRONMENTAL OPTIMIZER YLEISKUVA
 VERSIO  KUVAUS
Environmental Optimizer (ääniympäristön optimointi) Ympäristökohtainen vahvistus
Environmental Optimizer II (ääniympäristön optimointi II) Ympäristökohtainen vahvistus ja melunvaimennus
Binaural Environmental 
Optimizer II (binauraalinen ääniympäristön optimointi II)
Ympäristökohtainen vahvistus ja melunvaimennus 
synkronoinnilla oikean/vasemman välillä
* Kojeiden välisen tiedonvaihdon taajuus: joka 222 millisekuntia

Binaural Environmental Optimizer II (binauraalinen ääniympäristön optimointi II)

Sallii kahden kojeen vaihtaa ympäristötietoja langattomasti sen varmistamiseksi, että ne tekevät yhteistyötä ympäristöjen tunnistamisessa.

 RESOUND-MALLI  VAIHTOEHTO
LiNX Quattro 9 / LiNX Quattro 7 / LiNX 3D 9 / LiNX 3D 7 / ENZO 3D 9 / Up Smart 9 / Up 9 Binaural Environmental Optimizer II Environmental Optimizer II
ENZO 3D 7 / Up Smart 7 / Up 7 Environmental Optimizer (ääniympäristön optimointi)
Enya 4, Enya 3, Enya 2 / Magna 4, Magna 2 / Up Smart 5 Ei käytettävissä