Skip to content

Äänten suuntakäsittely

Rooli
Parantaa signaali-kohina-suhdetta pienentämällä käyttäjän takaa peräisin olevien äänten vahvistusta.

Etu loppukäyttäjälle
Parantaa puheen ymmärrettävyyttä meluisissa tilanteissa.

Suuntakuvio hyödyntää kahden mikrofonin keräämää ääntä parantaakseen edestä tulevien äänten vahvistusta enemmän kuin takaa tulevien

Fixed Directionality (kiinteä suuntakuvio)

Kiinteä suuntakuvio on yksinkertaisin suuntakuviovaihtoehto. Se tuottaa muuttumattoman hyperkardioidisen kuvion. Tätä asetusta käytettäessä takaa ja sivulta tulevia ääniä vaimennetaan, jotta käyttäjä voi keskittyä paremmin edestä tulevaan signaaliin. Suuntakuvio-ominaisuudet ovat pysyviä ja staattisia. Jos tämä suuntakuviotyyppi valitaan, se on aina ”päällä”:

Adaptive Directionality (adaptiivinen suuntakuvio)

Adaptive Directionality (adaptiivinen suuntakuvio) muistuttaa Fixed Directionalityä (kiinteä suuntakuvio), mutta Adaptive Directionality muuttaa suuntakuviota dynaamisesti vähentääkseen takaa peräisin olevien kovimpien äänten voimakkuutta. Se sopii Fixed Directionalityä (kiinteä suuntakuvio) paremmin käyttäjille, jotka oleskelevat usein ympäristöissä, joissa on monia, liikkuvia tai samanaikaisia melulähteitä.

Integrated Wind Noise Management™

Adaptive Directionality (adaptiivinen suuntakuvio) sisältää myös perinteisen tuulen kohinan vähentämistoiminnon laitteille ilman Wind Guard™ -tuulisalpaa.

Multiscope Directionality (säädettävä suuntakuvio)

Multiscope Directionality (säädettävä suuntakuvio) on Adaptive Directionalityn (adaptiivinen suuntakuvio) kehittynyt muoto, jonka avulla sovitusohjelmisto pystyy määrittämään suuntakeilan leveyden ja tekemään siten fokusalueesta suuremman tai pienemmän.

 MULTISCOPE DIRECTIONALITY (SÄÄDETTÄVÄ SUUNTAKUVIO) TIEDOT
 ASETUS  MONAURAALINEN SOVITUS, NOIN FOKUSKULMA  BIAURAALINEN SOVITUS, NOIN FOKUSKULMA
 Kapea  
 Keskikokoinen
 Leveä

Autoscope Directionality (automaattinen suuntakuvio)

Autoscope Directionality (automaattinen suuntakuvio) on Multiscope Directionalityn (säädettävä suuntakuvio) automatisoitu muoto, jossa keilan leveys mukautuu käyttäjän edessä olevan puhesignaalin vahvuuteen.