Skip to content

DFS™ digital feedback suppression

Rooli
Vähentää vinkumista ja säilyttää samalla vahvistuksen äänenlaadusta tinkimättä.

Etu loppukäyttäjälle
Vinkuminen tai yhtäkkinen äänenvoimakkuuden aleneminen, jota jotkin muut kuulokojeet käyttävät vinkumisen ehkäisemiseen, eivät häiritse käyttäjää.

Jos vinkumista havaitaan, annetaan vihellyksen poistava käänteisvaiheinen signaali. ReSoundin DFS hyödyntää kahta erillistä ohjausjärjestelmää, jotka työskentelevät yhdessä tarjotakseen maksimaalista käyttömukavuutta ja vinkumisesta vapaata kuuntelukokemusta.


Staattinen hallinta

Järjestelmä analysoi kalibrointisignaalin sovittamisen aikana ja neutralisoi vinkumisen staattisella hallintasignaalilla. Tämä koskee kaikkia vinkumisen aiheuttajia, kuten ilman vuotamista, korvan geometriaa ja kuulokojeiden osia.

Dynaaminen hallinta

Dynaaminen hallintajärjestelmä sisältää kaksi osaa. Toinen on dynaaminen suodatin, joka poistaa vinkumisen vaiheenpoiston avulla kuulokojeita käytettäessä. Äärimmäisissä tilanteissa, joissa vinkumisen poisto ei välttämättä onnistu, dynaaminen vaiheen palautus varmistaa mukavan kuuntelukokemuksen.

Dual Stabilizer II DFS ja Whistle Control

Vinkumisen poistojärjestelmä toimii samalla periaatteella kun DFS Ultra, mutta se käyttää yksinkertaisempia algoritmeja.

Auto DFS

DFS-vaihtoehto selvittää vinkumisen syyn poistaakseen sen tehokkaasti. Vihellyksen hallinta ei ole sisäänrakennettu Auto DFS:ään.


Vihellyksen hallinta

Dynaamiseen hallintajärjestelmään kuuluvaa vihellyksen hallintatoimintoa käytetään vain äärimmäisissä tapauksissa, kun DSF ei yksinään pysty poistamaan vinkumista kokonaan. Tällaisissa tapauksissa se vähentää vahvistusta määritetylle vinkumisesta kärsiville taajuustasoille, kunnes vinkuminen poistuu.


Musiikkitila

Musiikki on monesti vinkumisenpoistojärjestelmille vaikea pala, sillä niiden on vaikea erottaa todellista vinkumista muista tonaalisista syöteäänistä. Musiikkitila käyttää samaa prosessointia kuin DFS Ultra II, mutta se hidastaa vinkumisen ehkäisyä vähentääkseen negatiivisia vaikutuksia tonaalisiin ääniin. Musiikin korkea äänenlaatu säilyy.

DFS-YLEISKUVA
ASETUS AUTO DFS KEHITTYNYT HAVAINTOALGORITMI VIHELLYKSEN HALLINTA MUSIIKKITILA
DFS UltraTM II  *  *  *  *
DFS UltraTM    *  *  
Dual StabilizerTM II      *  
RESOUND-MALLI DFS-TYYPPI ASETUS
LiNX Quattro 9, LiNX Quattro 7, LiNX Quattro 5 / LiNX 3D 9, LiNX 3D 7, LiNX 3D 5 / ENZO2 9, ENZO2 7, ENZO2 5 / ENZO 3D 9, ENZO 3D 7, ENZO 3D 5 / Up Smart 9, Up Smart 7, Up Smart 5 DFS Ultra™ II Mild (Vähäinen), Moderate (Keskinkertainen), Strong (Suuri), Music Mode (musiikkitila)
Enya 4, Enya 3 / Magna 4 DFS Ultra™ II Mild (Vähäinen), Moderate (Keskinkertainen), Strong (Suuri)
Enya 2 DFS Ultra™ II Päällä
Magna 2 Dual Stabilizer™ II DFS Päällä