Skip to content

Äänten suuntakäsittelyn ohjaaminen

Rooli
Akustisen tiedon ohjaaminen aivoihin, niin että käyttäjät voivat valita ja keskittyä ääneen, josta he ovat kiinnostuneet, ilman tarvetta olla valppaana ja vaihtaa ohjelmaa.

Etu loppukäyttäjälle
Luonnollinen ja huomaamaton tapa varmistaa, että kuulokoje on suunnatussa tilassa aina tarvittaessa.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että suurin osa valittavilla ohjelmilla varustettujen kuulokojeiden käyttäjistä pysyy samassa ohjelmassa suurimman osan aikaa. Sen vuoksi he eivät ehkä hyödy suuntakuviosta. Perinteinen suuntakuvio voi kuitenkin vähentää käyttäjän tajua ympäristöstä.

Seuraavat ovat erityisominaisuuksia, jotka ottavat äänten suuntakäsittelyn automaattisesti käyttöön ääniympäristöön perustuen. Ne varmistavat riittävän suuntakuvioiden käytön ja auttavat tasapainottamaan suuntavaikutelman sekä tietoisuuden ympäristöstä.

Soft Switching (pehmeä vaihto)

Muuttaa kuulokojeen tilaa pehmeästi kaikkisuuntaisen ja suunnatun tilan välillä ääniympäristöön perustuen. Tämä on käytettävissä Adaptive Directionality (adaptiivinen suuntakuvio)-, Multiscope- ja Autoscope-vaihtoehdoille, ja binauraalisista strategioista poiketen sitä voi käyttää myös monauraalisissa sovituksissa.
 MIKROFONITILOJEN PEHMEÄ VAIHTAMINEN
 Edessä  Puhe Puhe Puhe Melu Melu
 Takana  Hiljainen Epäselvä Melu Melu Puhe
 MIKROFONIN VASTE


 

KaikkiSuunta


Suunta
 

KaikkiKaikki 

Synkronoitu ohjelmapainike

Hyödyntää kuulokojeiden välistä yhteyttä varmistaakseen, että kumpikin binauraalisen sovituksen kuulokoje on samassa mikrofonitilassa.

Käynnistymisaika:
Aika suuntatarpeen tunnistamiselle: 3 sekuntia.
Siirtymisaika suuntakuvioon: 10 sekuntia.

Sammumisaika:
Aika suuntatarpeen poistumisen tunnistamiselle: 3 sekuntia.
Siirtymisaika kaikkisuuntaiseen tilaan: 20 sekuntia.

Natural Directionality II (Luonnollinen suuntakuvio II)

Hyödyntää epäsymmetristä sovitusta, jossa toinen korva on aina suunnatussa tilassa (”keskittyvä” korva) ja toinen aina kaikkisuuntaisessa tilassa (”valvova” korva). Keskittyvä korva valitaan sen perusteella, kumpi korva kuulee paremmin. Aivot voivat luoda yhdistetyn binauraalisen kuvan perustuen siihen, kumpi korva pystyy esittelemään kulloisenkin signaalin paremmin. Näin käyttäjät voivat yhä kuulla taustaäänet, heidän ei tarvitse seurata tarvetta vaihtaa ohjelmaa ja kuunteleminen helpottuu.


Binaural Directionality (Binauraalinen suuntakuvio)

Luottaa kuulokojeiden väliseen tiedonvaihtoon valitakseen parhaan mahdollisen mikrofonitilan kummallekin korvalle, niin että vahvin äänisignaali kuuluu selkeästi ilman, että kyky ymmärtää ympäristön tai muiden puhujien ääniä menetettäisiin.

Kliinisissä tutkimuksissa on osoitettu, että binauraalista suuntakuviota käyttävät käyttivät suuntamikrofonia 22% ajasta, mikä vastaa suuntamikrofonien käyttömieltymyksiä kartoittavan tutkimuksen tuloksia.

   Kaikkisuuntainen
 Kaikkisuuntainen/suunnattu
 Bilateraalinen suunnattu

 BINAURAALISEN SUUNTAMIKROFONIN TILAT
 
 MIKROFONIN VASTE
 Suunta/suunta  Suunta/kaikki  Kaikki/suunta  Kaikki/kaikki
       

Binaural Directionality II ja Spatial Sense

Laajentaa Binaural Directionality -strategiaa käyttämällä Spatial Sense (Tilantuntu) -toimintoa, kun kuulokojeet ovat kaikkisuuntaisessa mikrofonitilassa.

Ainoastaan kahdella mikrofonilla varustetuille kuulokojeille.

Binaural Directionality III (Binauraalinen suuntakuvio III)

Parantaa kykyä kuulla ääniä sivulta ja takaa; yli 30 prosenttia ajasta kiinnostava signaali ei ole suoraan kuulokojeen käyttäjän edessä.