Skip to content

Lineaarinen/puolilineaarinen tapa

Rooli
Tarjoaa joustavuutta sovitukseen kokeneille loppukäyttäjille, joilla on vaikea tai erittäin vaikea kuulonalenema ja joista monet ovat alkaneet pitää eniten äänestä, johon he ovat jo tottuneet.

Etu loppukäyttäjälle
Kuulokoje tarjoaa haluttua äänenlaatua.

3 vahvistustapaa

1. WDRC

Tarjoaa valittua sovitustavoitetta vastaavaa pakkausta.

2. Puolilineaarinen

Vähentää valitun sovitustason mukaisia pakkaussuhteita vähentämällä pehmeiden syötteiden vahvistusta ja lisäämällä kovien syötteiden vahvistusta. Sekä WDRC- että puolilineaarinen tila käyttävät pakkauksen rajoitusta suurimman tehon hallitsemiseksi, jotta häiriötä olisi mahdollisimman vähän (kuulokojeiden käyttäjät pitävät yleensä tästä).

3. Lineaarinen

Pakkaussuhde 1:1, vahvistaa pehmeitä ja kovia syötteitä samoihin tavoitteisiin kuin keskinkertainen taso. Tässä tilassa pehmeiden huippujen poistoa ja kovien huippujen poistoa voidaan käyttää kuulokojeen antotason rajoittamiseen. Vaikka kumpikin vaihtoehto aiheuttaa enemmän häiriötä kuulokojeen antotasoon (kovien huippujen poisto aiheuttaa eniten), vaikeasta tai erittäin vaikeasta kuulonalenemasta kärsivät pitävät joskus siitä.