Skip to content

Spatial Sense

Rolle
Erstatter spatiale signaler som blir forstyrret på grunn av plasseringen av høreapparatet bak øret og som påvirker effekten av Wide Dynamic Range Compression.

Fordel for sluttbruker
Levende romforståelse med fremragende lydkvalitet.

Spatial Sense er en kombinasjon av to algoritmer. Den første er en pinna restaurering-algoritme. Den reproduserer monaural spektral-signaler fra et åpent øre som blir forstyrret ved å plassere mikrofonen på høreapparatet utenfor pinna. Den andre algoritmen bevarer Interaural Level Difference (ILD), som er den naturlige forskjellen i lydnivå som når hvert øre forårsaket av hodets skyggeeffekt. Dette er et viktig binauralt lokaliseringssignal som kan bli forstyrret av Wide Dynamic Range Compression.

Øre uten høreapparat

Denne figuren viser vinkelavhengig demping for høyre øre uten høreapparat. Mørk rød viser liten til ingen demping. Det karakteristiske dempingsmønsteret for øret uten høreapparat etterlignes av Spatial Sense.

 


Feil i front-bak-lokalisering og samlet lokaliseringsfeil for lyder
som kommer fra flere vinkler blir redusert med Spatial Sense.

Spatial Sense frekvens
BTE

uten Spatial Sense

Mange spatiale signaler går tapt

Spatial sense frekvensfarger
Øre uten høreapparat

 

Dempingsmønster for høyre øre uten høreapparat

Spatial sense frekvensfarger
BTE

med Spatial Sense

Dempingsmønster som ligger nært det for ører uten høreapparat

Gjenoppretting av Interaural level difference (ILD)

Lyder som ikke er direkte foran eller bak blir mer intense i øret som er nærmest lyden. WDRC kan forstyrre dette viktige lokaliseringssignalet. For eksempel:
Uten lydforsterkning
Signalet når venstre øre med 70 dB og deretter det høyre med 60 dB. Forskjellen i interauralt nivå (ILD) er dermed 10 dB, på grunn av at hodets skyggeeffekt. Det er enkelt å oppfatte at lyden kommer fra venstre side.

 

 

Med WDRC-forsterkning
WDRC kan gi 5 dB gain på venstre og 10 dB på høyre side fordi de svakere lydene blir forsterket mer av WDRC. ILD blir dermed redusert til 5 dB, og det blir vanskeligere å oppfatte hvor lyden kommer fra.

 

 

Med WDRC-forsterkning OG Spatial Sense
Spatial Sense beregner riktig ILD og tar vare på den ved å justere gain på de to høreapparatene basert på øre til øre datautveksling.

 

 


Øre til øre datautvekslingen mellom høreapparatene er analog til kryssingen av signaler mellom ørene i det auditive systemet. Dette bidrar til å etterligne ILD-konservering på en måte som er lik naturlig hørsel.

romlig sans øre ikon
 RESOUND-MODELL  ALTERNATIV
 LiNX Quattro 9 / LiNX 3D 9 / ENZO 3D 9  Spatial Sense tilgjengelig
Merk: Ingen Spatial Sense i custom-modeller