Skip to content
ReSonans - ditt magasin om hørsel

Har du hørt om ReSonans - vårt magasin om hørsel?

  • Målgruppe:
   Mennesker med hørselstap. Både de som har erkjent at de har det, de som ikke har det, og deres pårørende.

  • Formål:

   Å gi et innblikk i hvordan det er å leve med et hørselstap - også som pårørende.

  • Innhold:

   Artikler som fra et hørselsperspektiv beskriver situasjoner som mennesker med nedsatt hørsel og deres pårørende kan kjenne seg igjen i. Artikler som gir ny nyttig kunnskap om hørsel. Artikler som guider - og artikler om den nyeste teknologien. Artikler som gjør det lettere å leve med hørselstap - og viser at ens situasjon kan forbedres.

   ReSonans er utgitt av GN Hearing Nordic

resonans

 

Les den nyeste utgaven av ReSonans her