Skip to content

M&RIE (mikrofon og receiver-i-øret)

Rolle

Når en mikrofon plasseres i brukernes øregang som del av receiver-modulen benyttes brukerens unike øreform som del av filtreringen av lyd og til å samle lyd
slik naturen beregnet det.

Fordel for sluttbrukeren
En omsluttende og persontilpasset høreopplevelse med bedre direksjonalitet og dybde, romforståelse og lokaliseringsmuligheter.

Naturlig lydkvalitet foretrukket med M&RIE

M&RIE-brukere gjenkjenner lydene som kommer forfra og bakfra 90 % mer nøyaktig.* De får den naturlige lyden fra custom-produkter, kombinert med de avanserte funksjonene og brukervennligheten til en receiver-i-øret modell (RITE).

Mikrofonen som er plassert inne i øregangen gir naturlig beskyttelse mot vindstøy, en funksjon som fjerner behovet for funksjoner for gain-reduksjon. Sammenlignet med en mikrofon som er plassert på RITE-apparatet blir vindstøyen redusert med 15 dB med M&RIE, slik at brukerne kan høre komfortabelt både når de er ute på en løpetur eller når de bare nyter en sommedag.

M&RIE er integrert i All Access Directionality funksjonen, og kan også velges for et tilpasset  lytteprogram.

*Groth J. (2020). An innovative RIE with microphone in the ear lets users “hear with their own ears”. ReSound white paper.

ReSound One M&RITE