Skip to content

Kontrollere direksjonal lydbehandling

Funksjon
Tilføre hjernen akustisk informasjon slik at brukerne kan velge og fokusere på den lyden de er interessert i, uten at de må bytte program.
 
Fordel for sluttbruker

Naturlig og diskré måte å sikre at høreapparatene er i direksjonal modus når nødvendig.

Studier viser at de fleste høreapparatbrukerne som kan velge mellom flere programmer forblir i det samme programmet mesteparten av tiden. De risikerer derfor ikke å dra nytte av direksjonalitet. Samtidig kan vanlig direksjonalitet redusere brukerens oppmerksomhet mot omgivelsene.

Følgende funksjoner er spesialfunksjoner som automatisk aktiverer direksjonal lydbehandling basert på lydomgivelser. De sikrer egnet bruk av direksjonalitet og bidrar til å balansere fordelen med direksjonalitet med oppmerksomhet mot omgivelsene.

Soft Switching

Bytter sømløst høreapparatet mellom omni og direksjonal modus avhengig av lydomgivelsene. Dette er tilgjengelig for Adaptive Directionality, Multiscope og Autoscope og gjelder til forskjell fra binaurale strategier, også for monaurale tilpasninger.
 MIKROFONMODUSER FOR SOFT SWITCHING
 Foran  Tale Tale Tale Støy Støy
 Bak  Stille Babling Støy Støy Tale
 MIKROFONRESPONS


 

OmniDireksjonal


Direksjonal
 

OmniOmni 

Synkronisert Soft Switching

Bruker øre-til-øre-kommunikasjon for å sikre at begge høreapparatene i en binaural tilpasning er i samme mikrofonmodus.

Aktiveringstid:
Tid for å identifisere direksjonalt behov; 3 sekunder.
Varighet av aktivering til direksjonal: 10 sekunder.

Deaktiveringstid:
Tid for å identifisere at direksjonalt behov er svakere: 3 sekunder.
Varighet av deaktivering til omni: 20 sekunder.

Natural Directionality II

Benytter en asymmetrisk tilpasningsstrategi med ett øre alltid i direksjonalitet ("fokusøre") og ett øre alltid i omni ("monitorøret"). Fokusøret foreskrives etter øret med best taleoppfattelse. Hjernen kan danne et felles binauralt bilde basert på hvilket øre som best tolker det interessante signalet. Dette sikrer at brukerne er gjøres oppmerksom på bakgrunnsstøy, krever ikke at brukerne må bytte program og gjør det enklere for brukeren å høre.


Binaural direksjonalitet

Benytter øre til øre datautveksling til å velge optimal mikrofonmodus på hvert øre, slik at det sterkeste stemmesignalet er klart uten at brukeren mister evnen til å oppfatte omgivelsene og andre personer som snakker.

Kliniske studier viser at brukere som bruker Binaural Direksjonalitet var i direksjonal modus 22 % av tiden, som stemmer overens med studier på brukernes preferanser for direksjonalitet til daglig.

   Omni
 Omni / Direksjonal
 Bilateral direksjonal

 MIKROFONMODUSER FOR BINAURAL DIREKSJONALITET
 
 MIKROFONRESPONS
 Dir/ Dir  Dir/ Omni  Omni/ Dir  Omni/ Omni
       

Binaural Direksjonalitet II med Spatial Sense

Utvider Binaural Direksjonalitet-strategien ved å bruke Spatial Sense når høreapparatet er i omni/omni mikrofonmodus.

Kun for høreapparater med to mikrofoner.

Binaural Direksjonalitet III

Forbedrer evnen til å være oppmerksom på lyder fra siden og bakfra. Mer enn 30 % av tiden kommer det interessante signalet ikke rett forfra.