Skip to content

Wind Guard

Rolle
At registrere vindstøj nøjagtigt og reducere den adaptivt.

Fordel for brugeren
En oplevelse med naturlig lyd, hvor der er opmærksomhed på svag vind i baggrunden og minimal indvirkning på hørbarheden af andre lyde i miljøet.

Wind Guard

Et avanceret vindstøjundertrykkelsessystem, som:

1.

Monitorerer og lagrer konstant forstærkningsniveauerne for hvert af Warp-båndene.

2.

Bruger dobbeltmikrofoner til at genkende tilstedeværelsen af vind; turbulens, der skyldes vind, kan identificeres entydigt, da det ikke korreleres ved de to mikrofoner.

3.

Reducerer forstærkningen adaptivt til det samme niveau, som før vinden blev registreret.

Denne avancerede algoritme varierer efter miljøet og vindstøjniveauet, hvilket tilpasser reduktionen til situationen uden at gå på kompromis med hørbarheden af andre lyde.

RESOUND-MODEL VALG
LiNX Quattro 9 / LiNX 3D 9 / ENZO 3D 9 / ENZO 9 / Up Smart 9 / Up 9 Mild, Moderat, Stærk
LiNX Quattro 7 / LiNX 3D 7 / ENZO 3D 7 / Up Smart 7 / Up 7 Mild, Moderat
LiNX Quattro 5 / LiNX 3D 5 / Up Smart 5 / Enya 4, Enya 3 / Magna 4 Til/fra 
*Til = Mild
Bemærk: Wind Guard fås kun til høreapparater med 2 mikrofoner

WIND GUARDS TRE TILSTANDE
     
 FRA – der er ikke registreret vindstøj; omgivelsernes lydniveauer monitoreres FRA – der er registreret vindstøj; omgivelsernes lydniveauer lagres  TIL – der er registreret moderat til kraftig vindstøj; forstærkningen reduceres til de lagrede omgivelsesniveauer  
SPECIFIKATIONER FOR WIND GUARD
INDSTILLING  DEFINITION   
Mild Fc* + 6 dB
Moderat   Fc + 3 dB
Stærk Fc + 0 dB 
*Fc = Fuld kompensation til lydmiljøets standardniveau (vindstøjniveau)