Skip to content

NoiseTracker II

Rolle
Reducerer forstyrrende baggrundslyde uden at påvirke hørbarheden af tale.

Fordel for brugeren
Forbedrer lyttekomforten uden at gå på kompromis med taleforståelsen.

NoiseTracker™ II reducerer støj via spektral subtraktion. Den analyserer den indgående lyd og genkender eventuel tale i de individuelle bånd. Der udføres konstant en spektral analyse, når der ikke er tale. På denne måde kan støjspektrummet effektivt "trækkes fra" det samlede signal uden af påvirke tale. Den mængde støj, der trækkes fra, afhænger af indstillingen og vægtes i henhold til en talevigtighedsfunktion. For apparater med situationsbestemt støjreduktion kan indstillingen være forskellig for hver af de 7 miljøer, som genkendes af Environment Classifier. For at sikre en gnidningsfri, naturlig lytteoplevelse anvendes der et uendeligt antal faktiske indstillinger baseret på en vægtet analyse af data fra Environmental Classifier .

 RESOUND-MODEL  VALG
LiNX Quattro 9 / LiNX Quattro 7 / LiNX 3D 9 / LiNX 3D 7 / LiNX 3D 5 / ENZO 3D / Up Smart 9 Mild, Moderat, Middel, Stærk, Pr. Miljø
ENZO2 7 / ENZO 3D 7 / Up Smart 7 / Up 7 Mild, Moderat, Middel
LiNX Quattro 5/ LiNX 3D 5/ ENZO 3D 5 / Up Smart 5 / Magna 4 Mild, Moderat
Enya 4, Enya 3, Enya 2 / Magna 2 Til/fra
* Til = Mild

 SPECIFIKATIONER FOR NOISE TRACKER II
 INDSTILLING  REDUKTION
 Mild  - 3 dB
Moderat - 6 dB
Middel - 8 dB
Stærk  - 10 dB