Skip to content

Environmental Optimizer

Rolle
Justerer høreapparatets indstillinger automatisk.

Fordel for brugeren 
Brugerne får optimal hørbarhed og lyttekomfort, også når de bevæger sig gennem hastigt skiftende lydmiljøer, og uden behov for at foretage hyppige manuelle justeringer.

Det er ingen hemmelighed, at høreapparatbrugere ofte har forskellige præferencer, når det kommer til høreapparatets lydstyrke i forskellige lyttemiljøer. Når Environmental Classifier identificerer et miljø, justerer Environmental Optimizer derfor automatisk lydstyrken, så brugeren ikke skal bruge tid på hyppige manuelle justeringer af lydstyrken eller programændringer.

Automatisk justering af volumen, når Environmental Optimizer er aktiveret

Tid til at fastlægge behovet for at ændre miljø:
4 sekunder.
Varighed af overgang:
1 dB pr. sekund

Environmental Optimizer II

Udover lydstyrke i forhold til omgivelserne har Environmental Optimizer II individuelt tilpasset adaptiv støjreduktion (NoiseTracker™ II), som er tildelt til de forskellige omgivelsestyper. Det er en ekstraordinær løsning for høreapparatbrugere, da det tager hensyn til såvel behovet for at tilpasse til flere lyttemiljøer og komfort under støj.

Graf for Environmental Optimizer

Standardværdier ved svære hørenedsættelser varierer en smule

 OVERSIGT OVER ENVIRONMENTAL OPTIMIZER
 VERSION  BESKRIVELSE
Environmental Optimizer Forstærkning iht. miljø
Environmental Optimizer II Forstærkning og støjreduktion iht. miljøet
Binaural Environmental 
Optimizer II
Forstærkning og støj iht. miljøet 
med synkronisering mellem højre og venstre side
* Hyppighed af dataudveksling mellem apparaterne: hvert 222. millisekund

Binaural Environmental Optimizer II

Lader de to apparater udveksle data om miljøet trådløst for at sikre, at de arbejder sammen om at identificere miljøer.

 RESOUND-MODEL  VALG
LiNX Quattro 9 / LiNX Quattro 7 / LiNX 3D 9 / LiNX 3D 7 / ENZO 3D 9 / Up Smart 9 / Up 9 Binaural Environmental Optimizer II Environmental Optimizer II
ENZO 3D 7 / Up Smart 7 / Up 7 Environmental Optimizer
Enya 4, Enya 3, Enya 2 / Magna 4, Magna 2 / Up Smart 5 Ikke tilgængelig