Skip to content

Styring af retningsbestemt lydbehandling

Rolle
At give hjernen akustiske oplysninger, så brugeren kan vælge at fokusere på den ønskede lyd uden at skulle være opmærksomme på at skifte program.

Fordel for brugeren
Naturlig og diskret måde at sikre, at høreapparatet er i retningsbestemt tilstand, når der er brug for det.

Studier viser, at de fleste høreapparatbrugere, der kan vælge forskellige programmer, bruger det samme program det meste af tiden. Derfor udnytter de måske ikke retningsvirkning fuldt ud. Samtidig kan almindelig retningsvirkning reducere brugerens opmærksomhed på omgivelserne.

Nedenfor er angivet specialiserede funktioner, som automatisk aktiverer retningsbestemt lydbehandling ud fra lydmiljøet. De sikrer, at retningsvirkning bruges, når det er relevant, og er med til at afbalancere forholdet mellem fordelen ved retningsvirkning og opmærksomhed på omgivelserne.

Soft Switching

Skifter høreapparatet jævnt mellem omni og direktionalitet afhængigt af lydmiljøet. Dette fås til funktionerne Adaptive Directionality, MultiScope og AutoScope, og modsat binaurale strategier kan det også anvendes ved monaurale tilpasninger.
 MIKROFONTILSTANDE FOR SOFT SWITCHING
 Forfra  Tale Tale Tale Støj Støj
 Bagfra  Stilhed Tale Støj Støj Tale
 MIKROFONRESPONS


 
Omni


Direktionalitet


Direktionalitet
 

OmniOmni

Synkroniseret Soft Switching

Bruger ear-to-ear-kommunikation for at sikre, at begge høreapparater ved binaural tilpasning er i samme mikrofontilstand.

Aktiveringstid:
Tid til identifikation af behov for direktionalitet: 3 sekunder.
Varighed af aktivering af direktionalitet: 10 sekunder.

Deaktiveringstid:
Tid til identifikation af, at behovet for direktionaliteter ophørt: 3 sekunder.
Varighed af deaktivering til omni: 20 sekunder.

Natural Directionality II

Anvender en asymmetrisk tilpasningsstrategi, hvor det ene øre altid er direktionalt ("fokusøret"), og det andet øre altid er omni ("monitorøret"). Fokusøret er det øre, der har den bedste hørelse. Hjernen kan oprette et ensartet binauralt billede baseret på, hvilket øre der har en bedre gengivelse af det ønskede signal. På denne måde kan brugeren være opmærksom på baggrundsstøj, skal ikke huske at skifte program og får lettere ved at lytte.


Binaural Directionality

Anvender ear-to-ear-dataudveksling til at vælge den optimale mikrofontilstand på hvert øre, så det stærkeste stemmesignal er tydeligt, uden at muligheden for at opfatte omgivende lyde og andre talende går tabt.

Kliniske studier viser, at brugere, som anvendte Binaural Directionality, var i den enne eller anden tilstand med direktionaliteti 22 % af tiden. Det stemmer overens med forskning i brugerpræferencer for retnkingsvirkning i hverdagen.

   Omni
 Omni / Direktionalitet
 Bilateral direktionalitet

 MIKROFONTILSTANDE FOR BINAURAL DIRECTIONALITY
 
 MIKROFONRESPONS
 Direktional/Direktional  Direktional/Omni  Omni/Direktional  Omni/Omni
       

Binaural Directionality II med Spatial Sense

Udvider strategien Binaural Directionality ved at bruge Spatial Sense, når høreapparatet er i mikrofontilstanden Omni/Omni.

Kun til høreapparater med to mikrofoner.

Binaural Directionality III

Forbedrer evnen til at forblive opmærksom på lyde til siderne og bagved; mere end 30 % af tiden er interessesignalet ikke direkte foran høreapparatbrugeren.